"Innowacja Roku 2009" dla Azotów Tarnów
access_time 2009-11-04 13:50:13
Kapituła konkursu "Innowacja Roku 2009" organizowanego pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Centrum Innowacji FIRE przyznała Azotom Tarnów tytuł Finalisty Konkursu Innowacja Roku 2009 za projekt redukcji emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego.

Organizatorem konkursu jest Forum Biznesu - dodatek informacyjno-promocyjny, ukazujący się od 2003 roku na łamach największego, ogólnopolskiego dziennika gospodarczego Gazety Prawnej. Konkurs, jak deklaruja jego organizatorzy, ma na celu promocję idei innowacyjności, nowoczesnych unikalnych i oryginalnych rozwiązań, stymulowanie przedsiębiorstw w kierunku rozwoju innowacyjnej myśli technologicznej.

Nagrodzona tytułem "Innowacji Roku 2009" instalacja redukcji emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego jest pierwszym polsko-japońskim projektem Wspólnych Wdrożeń wg zaleceń Protokołu z Kioto zrealizowanym przez Azoty Tarnów i Mitsubishi Co.

Więcej informacji na temat współpracy Azotów Tarnów i Mitsubishi Co. w zakresie sprzedaży jednostek ERU wytwarzanych w ramach projektu Wspólnych Wdrożeń na stronie oficjalnej Azotów.


Info: Azoty Tarnów

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A