Są jeszcze wolne miejsca na studiach w PWSZ w Tarnowie
access_time 2009-08-29 09:48:01
Są jeszcze wolne miejsca na studia w roku akademickim 2009/2010 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Chętni mogą wybierać z oferty studiów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (tzw. dziennym i zaocznym).

Rekrutacja dodatkowa (wrześniowa) dotyczy następujących kierunków lub specjalności:

ADMINISTRACJA specjalność: administracja publiczna - studia niestacjonarne

EKONOMIA specjalność: agroekonomia - studia niestacjonarne specjalność: rachunkowość i finanse - studia niestacjonarne

CHEMIA specjalność: chemia stosowana - studia stacjonarne

ELEKTROTECHNIKA specjalność: elektroenergetyka - studia stacjonarne specjalność: układy sterowania i systemy pomiarowe - studia stacjonarne

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - studia stacjonarne

INFORMATYKA specjalność: informatyka stosowana - studia stacjonarne

FILOLOGIA specjalność: filologia angielska - studia niestacjonarne specjalność: filologia romańska - studia stacjonarne specjalność: filologia germańska - studia stacjonarne

FILOLOGIA POLSKA - studia stacjonarne

MATEMATYKA specjalność: matematyka z informatyką - studia stacjonarne specjalność: matematyka finansowa - studia stacjonarne

OCHRONA ŚRODOWISKA - studia stacjonarne i niestacjonarne

PIELĘGNIARSTWO - studia stacjonarne

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA specjalność: technologia materiałów - studia stacjonarne

WYCHOWANIE FIZYCZNE specjalność: wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną - studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunki inżynieria materiałowa, chemia i matematyka to tzw. kierunki zamawiane realizowane w ramach Projektów PUK czyli Programów Uatrakcyjnienia Kształcenia z pakietem językowym. Uatrakcyjnienie kształcenia polega nie tylko na, najbardziej kojarzącej się z programem, możliwości pobierania przez studentów 1000 złotowych stypendiów. To szereg udogodnień zwiększających możliwości studiowania na wymienionych kierunkach. Na każdym z nich studenci skorzystają z e-learningowego wspomagania nauczania branżowego języka angielskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych systematyzujących wiedzę i wyrównujących poziom, ponadto studenci chemii będą mogli skorzystać bezpłatnie z dodatkowego bloku programowego „chemia kosmetyczna”, dla matematyków przewidziano konferencje i szkoły letnie, a dla studentów inżynierii materiałowej przygotowano pakiet wycieczek dydaktycznych.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność muszą w terminie od 1 do 15 września br. (włącznie) zarejestrować się w systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów, podać wymagane przez system informacje, wydrukować podanie i podpisać je własnoręcznie a następnie wraz z załącznikami dostarczyć do Punktu Rejestracji Kandydatów (PRK – czynny od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 16.00, budynek główny, pok. A123).

Komplet dokumentów wymaganych przy rekrutacji to:

1) podpisane własnoręcznie podanie (wydrukowane z systemu Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów),
2) kserokopia dowodu osobistego,
3) oryginał lub kserokopia dowodu uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne (opłata za postępowanie rekrutacyjne – 95 zł na wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną, pozostałe kierunki – 80 zł),
4) kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne - zaświadczenie lekarskie o możliwości przystąpienia do egzaminu sprawnościowego lub oświadczenie kandydata o przystąpieniu do egzaminu na własną odpowiedzialność.

Na miejscu, w Punkcie Rejestracji Kandydatów, będzie można skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, wydrukować podanie i formularz opłaty rekrutacyjnej. Kasa w której kandydaci będą mogli wnieść opłatę rekrutacyjną, czynna będzie w okresie przyjmowania podań od 8.00 do 15.00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem innych osób (nie jest wymagane upoważnienie) lub można wysłać pocztą, listem poleconym, na adres Uczelni: PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, z dopisaną na kopercie nazwą kierunku.

Dla studentów I roku, którzy nie rozpoczną studiów w ramach kierunków zamawianych PWSZ w Tarnowie proponuje inne formy uatrakcyjniające kształcenie. Studenci będą mogli skorzystać z bezpłatnych kursów realizowanych w ramach Projektu KLEKSS i KLEKSS BIS. Na chętnych czekają kursy robotyki oraz podstaw tworzenia prezentacji multimedialnych, a uczelniane Biuro Karier zaoferuje dodatkowe warsztaty i spotkania ułatwiające studentom poruszanie się po rynku pracy dzięki zapoznaniu z tematyką obejmującą zagadnienia przygotowania do założenia własnej firmy, tworzenia indywidualnych planów rozwoju, technik autopromocji itp. Studentów kierunków technicznych i ścisłych zainteresują na pewno bezpłatne repetytoria z matematyki lub fizyki z elementami chemii, które rozpoczną się już w październiku i będą stanowić świetną pomoc w pierwszym zderzeniu z przedmiotami ścisłymi w wydaniu akademickim.


Info: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Komentarze...