„Dzielnicowy – Przyjacielem szkoły”
access_time 2009-09-01 12:27:43
1 września 2009r, równolegle z rozpoczęciem roku szkolnego rusza nowy program profilaktyczny pn. „Dzielnicowy – przyjacielem szkoły”. Jest to pilotażowy program Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, realizowany przez dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Program będzie realizowany w szkołach gimnazjalnych na terenie miasta i powiatu tarnowskiego. Kierowany jest do całej społeczności szkolnej - uczniów, nauczycieli i rodziców. Objętych nim zostanie łącznie 21 szkół.

Głównymi celami programu jest :

- poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły i jej okolicy,
- edukacja dotycząca współczesnych zagrożeń ( uzależnienia, przestępczość i demoralizacja nieletnich), realizowana poprzez spotkania i prelekcje,
- rozpoznanie i monitorowanie zagrożeń.

Cele programu realizowane będą poprzez:

- zapoznanie społeczności szkolnej z dzielnicowym,
- w każdej szkole objętej programem na tablicy ogłoszeń zostanie umieszczony plakat na którym wpisane zostaną dane dzielnicowego (imię, nazwisko, jednostka Policji, telefon kontaktowy),
- pełnienie dyżuru w komisariacie (w pierwszy wtorek miesiąca), w trakcie którego dzielnicowy będzie starał się rozwiązywać problemy z którymi zgłaszać się będą uczniowie, nauczyciele i rodzice,
- raz w semestrze dzielnicowy wspólnie ze specjalistą ds. nieletnich uczestniczył będzie w zebraniu z rodzicami, a raz na kwartał w spotkaniu z samorządem szkolnym, w trakcie których omawiane będą aktualne problemy i propozycje ich rozwiązania.

Program został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W dniu wczorajszym tarnowscy dzielnicowi przeszli szkolenie w zakresie nowego programu, które poprowadzili specjaliści z KWP Kraków.


Info: KMP Tarnów

Komentarze...