Gmina Żabno "Liderem Ochrony Dziedzictwa Kulturowego"
access_time 2009-10-05 08:38:33
gmina Żabno uzyskała zaszczytny tytuł Lidera Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Plebiscycie EURO GMINA 2008/2009. Plebiscyt, który organizowany jest pod patronatem wicemarszałka województwa małopolskiego Romana Ciepieli, ma na celu wyłonienie najlepszych samorządów i docenienie ich osiągnięć na różnych płaszczyznach.

Kapituła Plebiscytu w swojej ocenie brała pod uwagę aktywność, spełnianie europejskich standardów, umiejętność pozyskiwania środków pozabudżetowych na rozwój gmin i miast. Gmina Żabno znalazła się wśród liderów Małopolski wyróżniając się na ich tle w kategorii Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. W imieniu Samorządu Żabna pamiątkową statuetkę oraz podziękowania od Wicemarszałka odebrał burmistrz Żabna Stanisław Kusior.

Na pozytywną ocenę Kapituły z pewnością miał wpływ współorganizacji przez samorząd Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, które odbyły się w Łęgu Tarnowskim i Odporyszowie w maju. Ale zapominać nie wolno, że w gminie działa wiele innych inicjatyw społecznych wspieranych prze władze gminy, czy też lokalny biznes. Jednym z priorytetów w naszej gminie jest inwestycja w kulturę. Na jej terenie działają trzy zespoły folklorystyczne: „Otfinowianie” i „Bobrowanie”, utrzymywane przez gminę i „Niecieczanie”, działający przy firmie Bruk-Bet Nieciecza- mówi burmistrz Żabna Stanisław Kusior. - W gminie organizowanych jest szereg imprez kulturalnych o znaczeniu ponadlokalnym, powiatowym, czy też wojewódzkim. Prężnie działają takie instytucje jak Gminne Centrum Kultury i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, a także stowarzyszenia, które również mają na celu zachowanie naszego dziedzictwa - dodaje burmistrz.

Z pewnością tytuł ten będzie dla gminy pozytywnym znakiem, że jej działania są dobrze odbierane. Tytuł Lidera w kategorii Ochrony Dziedzictwa Kulturowego motywować będzie z pewnością do dalszej dobrej pracy, która być może w przyszłości przyniesie kolejne zaszczytne tytuły i dumę dla mieszkańców z zamieszkiwania gminy Żabno.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A