Ostatnie miejsca na bezpłatnym kursie robotyki
access_time 2009-10-05 14:05:08
Już tylko do 10 października trwa rekrutacja na II edycję kursu robotyki prowadzonego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie w ramach realizacji projektu KLEKSS współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, studentów ostatnich lat studiów oraz osób pracujących z wyższym wykształceniem, chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje. Warunkiem udziału jest znajomość programowania w języku C lub C++.

Propozycja kursu uzasadniona jest prowadzoną robotyzacją firm i przedsiębiorstw, co zwiększa zapotrzebowanie na inżynierów posiadających wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu programowania robotów przemysłowych.

O zakwalifikowaniu na kurs zadecydują wyniki przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego z zakresu języka programowania C i C++. Przewiduje się, że 70% uczestników mają stanowić studenci i niezatrudnieni absolwenci, a 30% uczestników osoby zatrudnione.

Kurs obejmuje 60 godz. zajęć w formie wykładów i laboratoriów prowadzonych z wykorzystaniem robotów dydaktycznych Lynx6 oraz zestawów edukacyjnych LEGO Mindstorms NXT. Zajęcia są prowadzone w oparciu o podręczniki oraz opracowania autorskie, które uczestnicy kursu otrzymują nieodpłatnie na własność.

Zapisy na II edycję kursu trwają do 10 października 2009 r.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Zapisy na kurs oraz szczegółowe informacje:
pr@pwsztar.edu.pl, www.klekss.edu.pl, tel. 014 63 16 593

Od pn. do pt. w godz. 9.00 – 15.00 pok. 200E
pawilon C - Centrum Nowoczesnych Technologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów


Info: PWSZ w Tarnowie

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A