Ślubowanie i "Chrzest Morski" uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 19 w Tarnowie
access_time 2009-10-15 19:38:05
W dniu 13 października 2009r. w SP nr 19 odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych połączone z "Chrztem Morskim". W uroczystości tej wzięło udział 21 uczniów, których zmagania z trudnymi zadaniami obserwowali rodzice, bliscy dzieci, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście.

W tradycję szkoły często nazywanej morską szkołą - zgodnie z patronem - Polską Marynarką Handlową - wpisany jest Chrzest Morski - uroczystość ślubowania klas pierwszych. Zostać uczniem marynarzem nie jest proste. Zanim spocznie na ramionach wiosło i odbędzie się pasowanie na uczniów, kandydaci na młodszych marynarzy muszą wykazać się wiadomościami marynistycznymi, artystycznymi i sportowymi. Zasób morskiej wiedzy sprawdza osobiście Neptun z Prozerpiną i swoim dworem. Później odbywa się prawdziwy chrzest morski, taki sam jaki przechodzą marynarze na statkach przepływających po raz pierwszy przez równik.

Tym pierwszym spotkaniem uczniów z wychowaniem morskim nauczyciele nie mają ambicji wychowania marynarzy, ale młodych ludzi z rozbudzonymi zainteresowaniami, pasją poznania świata, z wyrobionymi pozytywnymi postawami, cechami charakteru. Młodym uczniom - marynarzom życzymy samych sukcesów w dalszej edukacji i mnóstwa niezapomnianych wrażeń związanych z pobytem w szkole.

Galeria zdjęć z uroczystości również na oficjalnej stronę szkoły: www.sp19.tarnow.pl


Info i zdjęcia: Grażyna Podgórska - nauczyciel SP 19

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A