Częściowa waloryzacja podatku w Tarnowie
access_time 2009-10-22 09:17:45
Zwyczajowo z końcem roku zapadają decyzje dotyczące wysokości podatków na nowy rok. Ze względu na trudniejszą sytuację ekonomiczną w kraju skutkującą pogorszeniem warunków materialnych mieszkańców oraz osób prawnych, Urząd Miasta Tarnowa zdecydował jedynie o częściowej waloryzacji wynoszącej 2%.

Wysokość podatków została skonsultowana z organizacjami przedsiębiorców oraz samorządem gospodarczym, jak również organizacjami związkowymi. Uwzględniające propozycje, jakie padły na spotkaniu Tarnowskiego Forum Przedsiębiorczości, Prezydent zdecydował o autokorekcie dotyczącej działalności gospodarczej obniżając waloryzację do 1%.

Po raz pierwszy w historii Miasta Tarnowa zastosowano systemowe zwolnienia z podatku od nieruchomości, dla tych przedsiębiorców, którzy inwestują w nowoczesną infrastrukturę, tworzą nowe miejsca pracy i nowe technologie. Ulgi stawek podatków regionalnych mają zastosowanie w wybranych obszarach Miasta, które powinny się rozwijać.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A