18 grudnia Urząd Miasta czynny od 7.00 do 15.00
access_time 2009-12-17 17:57:00
W związku ze spotkaniem opłatkowym, zorganizowanym dla wszystkich pracowników UMT w najbliższy piątek, 18 grudnia 2009 r. (godz. 15.00), magistrat pracować będzie od godziny 7.00 do 15.00.

Zarządzenie obowiązuje na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), w związku z art. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...