Rondo Hetmana Tarnowskiego i Plac Sowiźrała-Sobolewicza
access_time 2009-12-18 12:36:09
Rada Miejska w Tarnowie przyjęła uchwałę nadającą nazwy placowi i rondu położonym na terenie miasta. Zgodnie z uchwałą z 17 grudnia, plac położony u zbiegu ulic Mościckiego, Szujskiego i Chyszowskiej nosić będzie nazwę placu Podpułkownika Stanisława Sowiźrała – Sobolewicza, komendanta SZP-ZWZ w Tarnowie (zm. 1942).

Rondo położone u zbiegu ulic Mickiewicza i Starodąbrowskiej nazwano na cześć Hetmana Jana Tarnowskiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...