Podwyżki dla nauczycieli
access_time 2009-12-30 09:30:19
Rada Miasta Tarnowa przyjęła uchwałę zwiększającą środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne dla tarnowskich nauczycieli. Będą one stanowić nie mniej niż 4,5% planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze, pomniejszonej o wynagrodzenia nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia. To o 0,5% więcej w stosunku do roku 2009.

Zmieniono również wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, który wynosić będzie od 30% do 50% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Dotychczasową dolną granicą było w tym przypadku 20 %.

Wychowawcy klas, zależnie od charakteru placówek, otrzymają dodatek funkcyjny w wysokości od 80 do 120 zł miesięcznie. Za przyjęcie funkcji wychowawcy klasy w oddziale przedszkolnym nauczyciel otrzyma 80 złotych, w klasach szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych – 120 zł oraz w klasach lub oddziałach integracyjnych (w tym przedszkolnych) - 120 złotych miesięcznie.

Osoby sprawujące funkcje doradcy metodycznego mogą liczyć na dodatek w wysokości od 10% do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego, odpowiedniego dla posiadanego przez doradcę poziomu wykształcenia.

Uchwała obowiązywać będzie od 1 stycznia 2010 r.

Uzupełnienie: (31.12.2009 r.)

W 2010 na dodatki dla nauczycieli zależne od samorządu zaplanowano w budżecie kwotę o 1,2 mln wyższą niż w 2009 roku, w sumie ta część wynagrodzenia dla blisko 3000 nauczycieli zatrudnionych w tarnowskich szkołach to wydatek ok. 9,2 mln zł. Wysokość podwyżek to wynik negocjacji ze związkami zawodowymi.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A