Koncert "Misa Criolla" - 16 kwietnia
access_time 2010-04-07 08:21:41
Swą znaną dziś w całym świecie Mszę kreolską Ariel Ramirez skomponował w pierwszej połowie roku 1963. Punktem wyjścia owego dzieła, w którym tak wspaniały wyraz znalazła liturgia ludowa, są rytmy i melodie folkloru Argentyny i innych krajów Ameryki Południowej.

Otwierające Mszę – Kyrie bazuje na formie baguala vidala kultywowanej na północy kraju, śpiewanej solo i streszczającej w sobie cały dramatyzm życia w tym pustynnym i odludnym kraju. Wzruszający charakter nadaje błagalnym zwrotom Kyrie wybrany przez Ramireza rytm.

W Gloria pojawia się natomiast charakterystyczny dla północnej Argentyny i sąsiadującej z nią Boliwii rytm carnavalito. Jest to rytm pełen radości i uniesienia – wymarzony niejako dla tej części mszy, w której wielbiony jest Boży Majestat. Rytm ów obecny jest w dwóch oddzielonych od siebie frazach. Cezurę stanowi chwila medytacji i skupienia. Dzięki niej, prawem kontrastu, powracający z bogatszym niż na początku akompaniamentem carnavalito wydaje się jeszcze bardziej radosny i żywiołowy i stanowi okazałe zamknięcie Glorii.

Częścią najwspanialszą dzieła – tak w opinii krytyki, jak i samego Ramireza – jest Credo. Obok trudności czysto technicznych, poważnym problemem dla wykonawcy jest uchwycenie specyficznego klimatu ludowej muzyki centrum Argentyny, niezwykle wyrafinowanej, obecnej tutaj w postaci tematu: la chacarera trunca, stanowiącego kanwę Credo. Wyznanie wiary wyraża się więc w formie obsesyjnego i natarczywego rytmu, znajdującego zwieńczenie w słowach głoszących niewzruszoną wiarę w triumf życia wiecznego, mimo cielesnej śmierci. Sanctus zaś przenika swym punktowanym, pełnym wigoru rytmem el carnaval cochabambino, który stanowi jedną z najpiękniejszych i najbardziej osobliwych postaci folkloru boliwijskiego.

Zamykające Mszę – Agnus Dei wywiedzione jest z ducha ludowej muzyki Pampy – równiny w centrum Argentyny. Jest to muzyka pełna skupienia, spokoju, zamyślenia. Najbardziej zatem adekwatna do przesłania samej modlitwy – upraszającej Boga o powszechny pokój.

Msza kreolska Ramireza, wzbudzająca zachwyt krytyki i publiczności całego świata, ukazuje nam, jak w muzycznym kształcie zawrzeć można najwyższe wartości ducha ludzkiego, i jak sam akt religijny jest w stanie podnieść na szczyty artyzmu muzykę ludową.

Koncert 16 kwietnia 2010 r. godz. 19.00
Sala Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Solidarności 5, Tarnów
Organizator: Mościckie Centrum Kultury, Tarnów
Bilet: 50 zł

Głównym Sponsorem koncertu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A

W programie:
Carlos Alberto Fonseca - "Missa Afro Brasileira" - fragmenty
Ariel Ramirez - Misa Criolla

Wykonawcy:

Chór Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie
Teresa Majka-Pacanek - dyrygent
Józef Dwojak - tenor
Krzysztof Dekański - bas
Varsovia Manta – zespół instrumentalny
José Torres - instrumenty perkusyjne
Gabriela Klimiec - sopran


Info: Mościckie Centrum Kultury

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A