Inwestycja w wodę
access_time 2010-04-08 11:43:01
Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dofinansowanie dla projektów złożonych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki wodnej i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Jednym z nich jest „Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gorzycach”.

Wniosek, który został złożony w czerwcu 2009 r., doczekał się pozytywnego rozpatrzenia. Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego, projekt dotyczący remontu i przebudowy stacji uzdatniania wody w Gorzycach, otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 849 536 złotych. Umowa na dofinansowanie została podpisana 31 marca 2010 r. przez burmistrza Żabna Stanisława Kusiora.

Inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę Gorzyc. Projekt przewidział zarówno prace przy zbiorniku wstępnego uzdatniania wody, w hali filtrów oraz wymianę instalacji elektrycznej i modernizację linii technologicznej.

Całkowity planowany koszt inwestycji to 3 mln złotych. Dokładna kwota znana będzie dopiero po przetargu.


Info: Gmina Żabno

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A