Prace wykończeniowe w Mościckim Centrum Kultury
access_time 2010-01-11 12:47:24
Trwa ostateczny etap prac wykończeniowych w części budynku Mościckiego Centrum Kultury. Inwestycja pn: "Modernizacja siedziby Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach, to projekt realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.3 Instytucje kultury, Schemat A: Rozwój infrastruktury kulturalnej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

Prace wykończeniowe zmierzające do udostępnienia połowy odnowionego obiektu obejmowały:
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym segmencie,
- prace przy elewacji powyżej parteru w całym obiekcie,
- prace instalacyjne obejmujące branże: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, niskoprądowe,
- wyposażenie sal: multimedialnej, baletowej, offowej, dydaktycznych, pomieszczeń biurowych, biblioteki oraz łazienek,
- wykończenie tarasów.

Uruchomienie odnowionej połowy budynku nastąpi po odbiorze i przekazaniu do użytkowania przez odpowiednie instytucje. Nowa sala kinowa pomieści 106 widzów, sala offowa spełniająca funkcję sali wystawienniczej, kameralnej sali teatralnej i koncertowej ok. 150 widzów. Zmieniony został układ komunikacyjny w holu oraz powstały nowe sale dydaktyczne. Cały budynek w części oddanej dla publiczności będzie klimatyzowany i dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Całość utrzymana jest w charakterze nowoczesnego, multimedialnego miejsca dla sztuki, gdzie dominuje biało, szara kolorystyka w połączeniu ze zdecydowanymi kolorami.


Info: Mościckie Centrum Kultury

Komentarze...