Akcja „Słońce Na Drodze” również w naszym powiecie
access_time 2010-01-13 13:43:59
Niska widoczność, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym i po zapadnięciu zmroku oraz niedostateczna edukacja na temat przepisów drogowych powodują, że co roku około 6000 dzieci staje się ofiarami zdarzeń drogowych. Dlatego, tak ważne jest by wyposażyć dzieci w akcesoria odblaskowe oraz nauczyć jak prawidłowo poruszać się po drogach. Element odblaskowy kilkukrotnie zwiększa dostrzegalność pieszego idącego po zmroku poboczem drogi.

Policjanci tarnowskiej Komendy organizują cyklicznie akcje mające na celu poprawę bezpieczeństwa w tym zakresie jak „Podaruj dzieciom słońce” czy jej kontynuację „Bądź widoczny na drodze-razem bezpiecznej”.

Obecnie tarnowska Policja realizuje program profilaktyczny „Słońce na Drodze”, będący częścią ogólnopolskiej akcji edukacyjnej skierowanej do dzieci z najmłodszych klas szkół podstawowych oraz ich rodziców. Jej główną ideą jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych dzieci jako uczestników ruchu drogowego.

Akcja „Słonce na drodze” przebiega dwutorowo: w pierwszej kolejności spotykamy się z rodzicami uświadamiając dlaczego ich dzieci powinny używać elementów odblaskowych i zachęcamy aby dopilnowali by dzieci zakładały odblaski, w drugiej – spotkamy się z dziećmi - edukujemy i wręczamy im kamizelki.

Program „Słońce na Drodze” obejmuje szkoły, których lokalizacja jest potencjalnie niebezpieczna, umiejscowione są bowiem w pobliżu ruchliwych dróg lub też ich oznakowanie jest niewystarczające.

Na terenie powiatu tarnowskiego wytypowano 10 szkół podstawowych, w kraju po jednej w każdym powiecie. Są to szkoły: w Lisiej Górze, Pleśnej, Skrzyszowie, Paleśnicy, Zakliczynie, Zgłobicach, Porębie Radlnej, Zabłędzy, Gromniku i Łętowicach. W tygodniu poprzedzającym ferie policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP Tarnów organizują spotkania z rodzicami dzieci z klas 1-3, uwrażliwiając na problem bezpieczeństwa pociech na drogach, wskazują potrzebę i sposoby edukowania najmłodszych. Uczą jak wpływać na bezpieczeństwo maluchów poruszających się po drogach.

Drugi etap akcji „Słońce na Drodze” zaplanowany został na okres po feriach. Wtedy policjanci wrócą do szkół , by spotkać się tym razem z dziećmi i wręczyć im kamizelki odblaskowe (1250 sztuk).

Program spotkań policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KMP Tarnów z rodzicami w wytypowanych do akcji szkołach podstawowych w ramach akcji "Słońce na Drodze":

13.01.2010r godz. 16.15 -Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie 629a
13.01.2010r. godz.13.30-Szkoła Podstawowa w Charzewicach
14.01.2010r godz. 14.00-Szkoła Podstawowa w Paleśnicy 115
14.01.2010r godz. 15.00-Szkoła Podstawowa w Zakliczynie ul. Malczewskiego 56
14.01.2010r godz. 16.00 -Szkoła Podstawowa w Zgłobicach ul.Zgłobicka 4
14.01.2010r godz. 16.00 -Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej 119a
15.01.2010r godz.16.00-Szkoła Podstawowa w Zabłędzy 38a
15.01.2010r godz. 16.00-Szkoła Podstawowa w Gromniku ul. Witosa 4

Na potrzeby akcji sponsorzy ufundowali 40 tysięcy odblaskowych kamizelek dla dzieci, które trafią do maluchów z całej Polski.


Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronie: www.sloncenadrodze.pl

Komentarze...