"Ferie zimowe – Tarnów 2010" - specjalna oferta dla uczniów
access_time 2010-01-13 15:17:46
Tegoroczne ferie zimowe w Tarnowie i w województwie małopolskim rozpoczynają się bardzo wcześnie, bo już w I terminie, tj. od 16 stycznia 2010 r. W związku z tym Wydział Sportu, Turystyki i Rekreacji UMT, we współpracy ze szkołami i instytucjami kultury przygotował specjalną ofertę dla uczniów.

Już w październiku ubiegłego, 2009 r. Urząd Miasta wystąpił do 28 tarnowskich szkół, tj. tych, które w latach poprzednich zgłaszały chęć realizacji programu i sprawdziły się w praktyce, oraz do tarnowskich klubów sportowych, stowarzyszeń i zakładów budżetowych Gminy Miasta Tarnowa, z zapytaniem dotyczących oferty organizacji programu w okresie ferii 2010.

Z budżetu miasta przeznaczono na realizację programu Ferie zimowe Tarnów 2010, kwotę 134 512 zł (w roku 2009 realizacja projektu wyniosła 137 212,71).

Program zajęć jest bardzo bogaty. Nie zabraknie propozycji aktywnego spędzania wolnego czasu, zajęć stacjonarnych – artystycznych, komputerowych i wielu innych. Co bardzo ważne – do dyspozycji uczniów będzie drugi (poza obiektem przy ul. Piłsudskiego), uruchomiony właśnie ponownie, basen w Tarnowie – Mościcach. Wstęp od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 za jedyne 1,50 zł.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom Programu, 1 grudnia 2009 r. skierowano prośbę, wraz z wykazem placówek i zajęć, do Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Straży Miejskiej, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W dniu 13 stycznia 2010 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego, m.in. z udziałem wymienionych służb, inspekcji i straży, podczas którego omówione zostały szczegóły koordynacji działań w okresie ferii zimowych 2010. W zakresie bezpieczeństwa uczestników Wydział, jak co roku, planuje prowadzenie kontroli zajęć. Poniżej zamieszczone są telefony kontaktowe do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczniów.

Bezpieczny wypoczynek – ZIMA 2010


Telefon alarmowy czynny przez całą dobę w okresie trwania wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych "Zima 2010".

Dzwoniąc pod niżej wymienione numery można zgłaszać zastrzeżenia dotyczące organizacji wypoczynku, w szczególności przypadki braku zapewnienia przez organizatorów właściwej opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży szkolnej.

Pracownicy Kuratorium Oświaty w Krakowie obsługują telefon w godzinach urzędowania:
poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek – piątek od 7.30 do 15.30.

Pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego w godzinach: poniedziałek od 17.00 do 7.30, w pozostałe dni tygodnia od 15.30 do 7.30.

Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, tel. i faks 14/621 06 95, tel. 14/621 40 74 - dla placówek z siedzibą na obszarze powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego; Urszula Blicharz - dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie, tel. 0 667 77 90 96 

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego , tel. 12/392 13 00; 987 oraz tel. 12/392 11 15

W zakresie informowania o zagrożeniach na terenie Tarnowa:

a) służba dyżurna Komendy Miejskiej Policji, tel. alarmowy 997, tel. (014) 6281222,
Komisariat Policji Centrum ul. Narutowicza 6, tel. 014 6282122,
Komisariat Policji Zachód ul. Ks. Indyka 2, tel. 014 6281722,

b) służba dyżurna Komendy Miejskiej PSP, tel. alarmowy 998, 112, tel. 014 6317100,
Komenda JRG ul. Błonie tel. 0146527112

c) Całodobowa dyżurna służba Straży Miejskiej (informacje dla Prezydenta Tarnowa)
tel. alarmowy 986, tel. 014 6211425, fax. 014 6215528.

d) Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa.
tel. 014 6882836, fax./tel. 6882837

e) Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa,
tel. 014 6882464, fax. 014 6217476

f) Wydział Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miasta Tarnowa,
tel. 014 6882455, tel. 68-82-451;426.

g) Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich,
tel. całodobowy 0504044047, tel./fax. 014 6219105,

h) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Tarnowa
tel./fax. 014 6220022, tel. 014 6882730, tel. 014 6882731.


POBIERZ Program Ferii przygotowany przez Urząd Miasta Tarnowa


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...