Inwestycje na Cmentarzu Komunalnym w Klikowej
access_time 2010-01-14 15:06:56
Zakończono duże zadanie inwestycyjne pod nazwą „Cmentarz Komunalny w Tarnowie – Klikowej etap I – faza III i IV”. Obejmowało ono wiele prac, związanych m.in. z Kaplicą oraz zapleczem budynku Domu Przedpogrzebowego.

Prace inwestycyjne objęły:

- wykończenie Kaplicy wraz z pomieszczeniami zaplecza budynku Domu Przedpogrzebowego: pokojem celebransa, pokojem pożegnań, kostnicą, pomieszczeniami składowania ciał w czasie zagrożenia. Pomieszczenia te w stanie surowym zostały wykonane w 2008 roku.
- wykonanie budynku garażu,
- utwardzenie placu przycmentarnego wraz z odwodnieniem,
- wykonanie placu manewrowego w rejonie chlorowni,
- wykonanie parkingu wraz z odwodnieniem – od strony południowo – zachodniej cmentarza,
- wykonanie części drogi obwodowej.

Wartość zadania wyniosła milion trzysta osiemnaście tysięcy złotych. Poszerzenie zakresu usług cmentarnych w Tarnowie jest konieczne. Na pozostałych nekropoliach brakuje bowiem miejsca.

Wykonano ponadto zadanie inwestycyjne pod hasłem „Budowa przystanku autobusowego przy ul. Zagumnie w Tarnowie”, w zakres którego weszło wykonanie podjazdu oraz chodnika dla przystanku końcowego zajezdni autobusowej zlokalizowanej w rejonie Cmentarza Komunalnego w Tarnowie – Klikowej. Inwestycja kosztowała ponad 61 tysięcy złotych.

Zdjęcia: Paweł Topolski
Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...