Rekrutacja do przedszkoli
access_time 2010-02-25 16:35:48
Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2010/2011 rozpoczyna się od dnia 1.03.2010 r. i będzie trwać do dnia 15 kwietnia 2010 r. Planowany jest jednorazowy zapis dzieci do przedszkola. Zapis ten będzie obejmował dzieci przychodzące do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice tych dzieci będą wypełniać karty zgłoszenia do przedszkola.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola tj. przyjętych do roku szkolnego 2009/2010 będą obowiązani potwierdzić u dyrektora kontynuację uczęszczania dziecka do przedszkola. W razie zmiany przedszkola – zapisy traktowane są w nowym przedszkolu jako zapisy po raz pierwszy.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w pierwszej kolejności do przedszkoli przyjmowane będą dzieci 6 letnie, z racji realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci 5 letnie – mające prawo do uczęszczania do przedszkola.

Zasady rekrutacji do przedszkola określają regulaminy rekrutacji dostępne do wglądu w każdym przedszkolu oraz od dnia 1.03.2010 r. na stronie Edu-Net zakładka przedszkola.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A