Zielony Pierścień Tarnowa zaprasza na szkolenia
access_time 2010-03-04 15:54:58
Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, którego członkiem jest także Gmina Tarnów, zaprasza na szkolenie, które przybliży tematykę pozyskania dofinansowania z funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na wniosek, który będzie można złożyć za jego pośrednictwem.

Organizujemy w najbliższym czasie następujące szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Małe projekty” skierowane do osób fizycznych, prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawy przyznaje zdolność prawną m.in. fundacje, stowarzyszenia posiadające siedzibę na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju lub prowadzące działalność na tym obszarze – mówi prezes Stowarzyszenia Adam Flaga.

Szkolenia odbędą się w czwartek, 25 marca, od godz. 10 00 – sala nr 2 w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie oraz w piątek, 26 marca od godz. 13 00 – Sala Klubowa Gminnego Centrum Kultury w Żabnie, ul. Jagiełły 16.

Wszystkie osoby przybyłe na szkolenie otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia „Zielony Pierścień Tarnowa” www.lgdzpt.pl.


Info: Gmina Tarnów

Komentarze...