Kwalifikacja wojskowa 2010 – obowiązek posiadania dowodu osobistego
access_time 2010-02-01 14:25:59
Osoby, zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są przedstawić Prezydentowi Miasta dowód osobisty w celu ustalenia tożsamości (§ 7 ust. 1 pkt 1a Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej Dz. U. z 2009 r., Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.).

Każda osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia (art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

Uchylanie się od posiadania dowodu osobistego jest wykroczeniem i jest zagrożone karą ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karą grzywny (art. 55 ust. 1 pkt 1 cyt. Ustawy).

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć w Urzędzie Miasta Tarnowa – Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, ul. Nowa 4, pok. 120 lub 121.

Od dnia 1 stycznia 2010 r. opłata za wyrobienie dowodu osobistego została zniesiona.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A