Bezpłatne kursy w PWSZ w Tarnowie
access_time 2010-02-05 17:26:31
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie serdecznie zaprasza studentów i osoby pracujące do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach: Podstawy Robotyki oraz Podstawy Tworzenia Prezentacji Multimedialnych realizowanych w ramach projektu KLEKSS - Kapitał Ludzki – Edukacyjny Komponent Strategii Szkoły współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PODSTAWY ROBOTYKI. KURS

Kurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, studentów ostatnich lat studiów oraz osób pracujących z wyższym wykształceniem, chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje. Warunkiem udziału jest znajomość programowania w języku C lub C++.

Propozycja kursu uzasadniona jest prowadzoną robotyzacją firm i przedsiębiorstw, co zwiększa zapotrzebowanie na inżynierów posiadających wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu programowania robotów przemysłowych.

O zakwalifikowaniu na kurs zadecydują wyniki przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego z zakresu języka programowania C i C++.

Kurs obejmuje 60 godz. zajęć w formie wykładów i laboratoriów prowadzonych z wykorzystaniem robotów dydaktycznych Lynx oraz zestawów edukacyjnych LEGO Mindstorms NXT. Zajęcia są prowadzone w oparciu o podręczniki oraz opracowania autorskie, które uczestnicy kursu otrzymują nieodpłatnie na własność.

Zapisy na II edycję kursu trwają do 28 lutego 2010 r.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Zapisy na kurs oraz szczegółowe informacje:

pr@pwsztar.edu.pl, www.klekss.edu.pl
tel. 014 63 16 593
od pn. do pt. w godz. 9.00 – 15.00 pok. 200E
pawilon C - Centrum Nowoczesnych Technologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów

PODSTAWY TWORZENIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH. KURS

Kurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, studentów ostatnich lat studiów oraz do osób chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje. Kurs ma na celu zdobycie lub pogłębienie umiejętności w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych oraz osadzania ich na stronach internetowych.

O zakwalifikowaniu na kurs zadecydują wyniki przeprowadzonego testu z zakresu podstaw języka HTML. Kurs obejmuje 60 godz. zajęć w formie wykładów i laboratoriów prowadzonych w oparciu o bezpłatne podręczniki i opracowania autorskie. Zapisy na kolejną edycję kursu trwają do 28 lutego 2010 r. Po zakończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Zapisy na kurs oraz szczegółowe informacje:

ptpm@pwsztar.edu.pl
www.klekss.edu.pl
tel. 014 63 16 545
od pn. do pt. w godz. 8.00 – 14.00 pok. 108 pawilon D - Centrum Nowoczesnych Technologii Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów


Info: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A