Bezpłatne zajęcia nauki pływania dla tarnowian
access_time 2010-02-09 09:25:22
Od 7 marca 2010 r. uczniowie tarnowskich szkół będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach nauki pływania w ramach programu „Powszechna Nauka Pływania” Projekt współfinansowany jest z budżetu Miasta Tarnowa, którego realizatorem jest Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Głównym celem programu jest nauka pływania i jej doskonalenie przez dzieci i młodzież uczniów. podniesienie ogólnej sprawności fizycznej oraz zachęcanie młodzieży do aktywnych form spędzania czasu wolnego. Program skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Tarnowa. Zajęcia pływackie w ramach programu odbywają się od 7 marca do 28 listopada 2010 r. w godzinach dopołudniowych w wyznaczone soboty i niedziele na pływalniach TOSIR w Tarnowie przy ul. Piłsudskiego 30, oraz Miejskiego Domu Sportu Traugutta 5a. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli posiadających uprawnienia trenerów i instruktorów pływania.

Indywidualne zgłoszenia do udziału w programie przyjmuje Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Gumniska 25, tel.: 14 622-07-10, email: tosir@tosir.com.pl.

O przyjęciu ucznia do programu decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczny termin składania zgłoszeń to 26.02.2010 r.


Info: Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A