VI Konferencja "Państwo w mikro- i makroskali. Złoty trójkąt: gospodarka - nauka - samorząd"
access_time 2010-02-24 13:18:15
Po Poznaniu i Katowicach Tarnów będzie gospodarzem VI Konferencji "Państwo w mikro- i makroskali. Złoty trójkąt: gospodarka - nauka - samorząd", organizowanej przez tygodnik "Computerworld". Współorganizatorem konferencji jest Urząd Miasta Tarnowa, a partnerem merytorycznym Tarnowski Klaster Przemysłowy.


25 i 26 lutego w naszym mieście spotkają się przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, firm komunalnych oraz największych przedsiębiorstw i uczelni z kraju i zagranicy. Wykład inauguracyjny wygłosi ks. prof. Michał Heller, filozof i kosmolog, laureat Nagrody Templetona. Organizowana w auli Wyższego Seminarium Duchownego konferencja będzie się koncentrować wokół współpracy między administracją publiczną, nauką a biznesem w zakresie transferu wiedzy i technologii, innowacyjności oraz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Kluczowe zagadnienia debaty to:

- stan współpracy między administracją publiczną, nauką a gospodarką,
- usługi i technologie, na które powinny łożyć władze regionalne,
- co to jest innowacyjność? Czy opłaca się w nią inwestować?,
- dialog nauki i wiary,
- parki naukowo-technologiczne, klastery, sieci współpracy, uniwersytety, centra badawczo-rozwojowe, innowacyjne koncepcje przemysłu teleinformatycznego,
- projekt "Perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020"? - na jakie technologie stawia nasze województwo, a na jakie inne regiony kraju?,
- energia i infrastruktura - wokół samochodu elektrycznego; nowy model biznesowy; praktyczna strona współpracy w "Złotym trójkącie"; wyzwania dla przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego, energetyki, sfery usług i administracji publicznej,
- smart grids - inteligentne sieci energetyczne,
- Green IT - szansa i wyzwanie dla biznesu, nauki i władzy publicznej,
- zarządzanie zmianą, innowacje w przemyśle, wpływ nauki na zmiany, zwłaszcza w przemyśle chemicznym. Istotne problemy przemysłu chemicznego,
- teleinformatyka jako narzędzie zmiany i impuls do kreatywności; kierunki prac badawczo-rozwojowych w energetyce i przemyśle chemicznym; współpraca nauki, biznesu i administracji publicznej na tym polu.

Radę programową konferencji tworzą: red. Andrzej Gontarz ("Computerworld"), ks. dr Józef Kloch (Fundacja "Opoka"), red. Sławomir Kosieliński ("Computerworld", sekretarz rady), Piotr Rutkowski (Fundacja "Instytut Mikromakro"), dr Ryszard Ścigała (prezydent Tarnowa), Wojciech Seremet (prezes Tarnowskiego Klastera Przemysłowego), dr hab. Paweł Węgrzyn (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący konferencji).

Konferencje z cyklu "Państwo w mikro- i makroskali" "Computerworld" organizuje od 2005 roku. Ich celem jest popularyzacja dobrych praktyk w nowoczesnym zarządzaniu sektorem publicznym w duchu dialogu między administracją rządową i samorządową, biznesem a nauką i organizacjami pozarządowymi. Podczas tarnowskiego spotkania zostaną ogłoszone wyniki konkursu "Cyfrowy kontynent", który miał wyłonić parafię używającą nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.


Info: Organizatorzy

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A