Komunikat Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawie spisu wyborców
access_time 2010-06-02 13:53:35
Zgodnie z art. 37 ust.2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) informuję, że spis wyborców miasta Tarnowa zostanie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 - pokój 127 ( I piętro) w dniach od 7 do 11 czerwca i od 14 do 18 czerwca 2010 r. w godzinach pracy urzędu.

Informacja telefoniczna pod numerem (14) 68-82-602.

Wyborcy przebywający czasowo na terenie miasta Tarnowa oraz wyborcy nigdzie nie zameldowani mogą być dopisani do spisu wyborców, po złożeniu w tej sprawie wniosku, najpóźniej do 10 czerwca 2010 r.

Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować w jednym z dziesięciu lokali, dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych pomimo, że nie są one właściwe ze względu na ich miejsce pobytu stałego. W tym celu do 15 czerwca 2010r. należy złożyć wniosek o dopisanie do spisu w wybranym obwodzie głosowania.

Lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych:

1. obwód głosowania nr 1 - Biuro Wystaw Artystycznych, Rynek 4
2. obwód głosowania nr 5 - Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kopernika 10
3. obwód głosowania nr 21 - Ośrodek Szkolno Wychowawczy, ul. Romanowicza 9
4. obwód głosowania nr 31 - Przedszkole Publiczne Nr 18, ul. Westerplatte 10
5. obwód głosowania nr 32 - Przedszkole Publiczne Nr 18, ul. Westerplatte 10
6. obwód głosowania nr 40 - Przychodnia Lekarska Nr 4, Osiedle 25-lecia PRL 3A
7. obwód głosowania nr 47 - Hala Sportowo Widowiskowa, ul. Gumniska 28
8. obwód głosowania nr 61 - Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Krzyska 118
9. obwód głosowania nr 62 - Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Krzyska 118
10. obwód głosowania nr 65 - Przedszkole Publiczne Nr 8, ul. Olszynowa 10

Wyborcy zmieniający miejsce pobytu w dniu wyborów mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. O wydanie zaświadczenia należy zwrócić się najpóźniej do 18 czerwca 2010 r. osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. Z zaświadczeniem można głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania zarówno w kraju jak i za granicą.


Prezydent Miasta Tarnowa
- Ryszard Ścigała

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A