Sporo małżeństw i dodatni przyrost naturalny
access_time 2010-12-30 13:43:55
Urząd Stanu Cywilnego, obejmujący swym zasięgiem miasto i gminę Tarnów, podsumowuje mijający rok. Urząd zarejestrował w 2010 roku (do 29 grudnia) 3038 urodzeń. Mamy dodatni przyrost naturalny, ponieważ liczba zgonów jest o połowę mniejsza i wynosi 1727.


Wszystkie maluchy urodzone w Roku Jubileuszowym - 680 rocznicy lokacji, zostały w 2010 roku uhonorowane przez Prezydenta Ryszarda Ścigałę. Do najczęściej nadawanych pociechom imion należą: Julia, Jakub, Szymon, Kacper, Zuzanna, Emilia, Amelia.

W mijającym roku 957 par zawarło związek małżeński. Dla porównania w roku 2009 zarejestrowano 3001 urodzeń, 1697 zgonów i 1066 małżeństw. Co istotne, Urząd Stanu Cywilnego prowadzi rejestr zgodnie z właściwością terenową, obsługuje on miasto Tarnów oraz ościenną gminę wiejską o tej samej nazwie. Jest jedynym USC w regionie, który obsługuje więcej niż jedną gminę.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A