Kierowco! Ostrożniej na skrzyżowaniu Spokojna-Krzyska
access_time 2010-12-31 08:48:57
Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich informuje, że na skutek najechania przez nieznany pojazd całkowitemu zniszczeniu uległ sterownik sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Spokojnej z Krzyską.


Zlecono już zakup nowego sterownika jednak ze względu na okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wydłuża się termin jego zestawienia, weryfikacji programu i montażu. Wyłączenie tej sygnalizacji świetlnej powoduje bardzo duże utrudnienia w przejeździe, w ciągu ulicy Krzyskiej, dlatego apelujemy o zwiększenie uwagi i szczególną ostrożność oraz o stosowanie się do wskazań znaków drogowych.


Foto: Jakub Gabik

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A