Sprawdź czy twój dowód jest ważny
access_time 2011-01-06 12:09:51
Wraz z nowym rokiem rozpoczęła się wymiana dowodów osobistych - jeśli twój dokument został wydany w 2001 roku, masz obowiązek wymienić go na nowy, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności.


Dowody osobiste, którym upłynął termin ważności, są automatycznie unieważniane "z urzędu" w rejestrach komputerowych prowadzonych przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Legitymowanie się nieważnym dowodem osobistym spowoduje odmowę załatwienia spraw urzędowych.

W Urzędzie Miasta Tarnowa wnioski o wymianę dowodu osobistego są przyjmowane w budynku przy ul. Nowej 4, w pokojach 120 i 121 na I piętrze. Informacja w sprawach dowodów osobistych – pokój 116, tel. 14 68-82-616.

Od 1 stycznia 2010 r. dowody osobiste są wydawane bezpłatnie.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A