Konkurs na najlepszą pracę magisterską w zakresie funduszy strukturalnych dla rozwoju polskich regionów
access_time 2010-07-23 12:41:43
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zorganizowało konkurs na najlepszą pracę magisterską w zakresie funduszy strukturalnych dla rozwoju polskich regionów. Autorzy najlepszych prac powstałych na polskich uczelniach otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy magisterskiej z zakresu tematu programu. Nadsyłane prace powinny dotyczyć programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych perspektywy finansowej na lata 2004-2006 bądź 2007-2013.

Prace konkursowe powinny być obronione w terminie między 01.11.2009 r. a 31.10.2010 r.

Nagrody:

- za zajęcie 1. miejsca nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł oraz możliwość publikacji pracy magisterskiej w 100 egzemplarzach,
- za zajęcie 2. miejsca nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł,
- za zajęcie 3. miejsca nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł.

Ostateczny termin składania wniosków: 31 października 2010 r.

Prace należy przesyłać na adres:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych
ul. Wspólna 2/4, 00-926Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu funduszy strukturalnych dla rozwoju polskich regionów”.

Więcej na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Strony/Konkurs_mgr_240510.aspx

Szczegółowych informacji udziela także Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; tel. (22) 330-32-00 lub (22) 330-30-97.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A