Wyprawka szkolna 2010 – pomoc materialna przed nowym rokiem szkolnym
access_time 2010-07-30 13:10:17
Jeszcze do 3 września 2010 r. w tarnowskich szkołach publicznych i niepublicznych można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

O dofinansowanie na zakup podręczników mogą starać się rodzice, których dzieci w roku szkolnym 2010/2011 będą uczęszczać do klas I-III szkoły podstawowej, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy II gimnazjum, klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klasy II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych. Pod uwagę będą brane przede wszystkim wnioski rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 351 zł netto.

Pomoc finansowa na zakup podręczników będzie przydzielana bez względu na kryterium dochodu, uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim o raz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest wówczas przedłożenie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Formularze wniosku o dofinansowanie na zakup podręczników pobrać można w szkole, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2010/2011. Na podstawie złożonego w szkole wniosku może zostać udzielone dofinansowanie w wysokości od 170 do 370 złotych.

W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało ponad ośmiuset uczniów tarnowskich szkół. Więcej informacji na temat programu „Wyprawka szkolna 2010” znaleźć można w EduNecie.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A