Ruszyła wypłata zasiłków na zakup podręczników dla dzieci powodzian
access_time 2010-08-05 12:35:52
Znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej poszkodowani w wyniku tegorocznej powodzi mogą już zgłaszać się po dofinansowanie na zakup podręczników i pomocy szkolnych.

Z pomocy tej skorzystają rodziny, które w związku z majową lub czerwcową falą powodziową zostały zakwalifikowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do otrzymania tzw. „zasiłków powodziowych”.

Pomoc w wysokości tysiąca złotych na wyposażenie przed rozpoczęciem roku szkolnego otrzyma 64 dzieci z 43 rodzin. Pod uwagę brani byli uczniowie, którzy w roku szkolnym 2009/2010 realizowali obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub uczęszczali do szkół wszystkich typów z wyjątkiem placówek dla dorosłych.

Wypłacanie zasiłków dla uczniów uczęszczających do placówek publicznych odbywa się w szkołach. Rodzice dzieci, które uczą się w szkołach niepublicznych, po pieniądze, mogą zgłaszać się do kas Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4.

Otrzymanie zasiłku powodziowego nie wyklucza możliwości ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników z rządowego programu „Wyprawka szkolna 2010”. Więcej informacji w EduNecie.


Info: Urząd Miasta Tarnowa

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A