Krakowska odzyska dawny blask
access_time 2011-03-16 10:45:08
Na wiosną ruszają prace przy remoncie oraz przebudowie ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Targowej. Rewitalizacja tego odcinka ulicy dodatkowo podkreśli jej historyczny charakter.


W ramach projektu wykonana zostanie nowa podbudowa jezdni oraz miejsc postojowych, a ich nawierzchnia zostanie wykonana z kostki z porfiru. Zmieni się także nawierzchnia chodników, które zostaną wykonane z płyt granitowych. Projekt będzie zrealizowany bez wydzielania jezdni oraz chodników krawężnikami.

Rewitalizacja jednej z głównych ulic miasta oznaczać będzie również zamontowanie nowych elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze na śmieci, słupki blokujące, a także stylizowane latarnie uliczne.

Przypomnijmy, że projekt poprawy wizerunku centrum miasta realizowany jest w ramach działania 6.1 Rozwój miast Schemat A. Projekty realizowane wyłącznie w ramach programu rewitalizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego trwają już od 2007 roku. Związane z nimi wydatki to łącznie blisko 16 milionów złotych. Dofinansowanie z MRPO wynosi ponad 6 milionów złotych, co stanowi 70 proc. kosztów kwalifikowanych.


LINK: Zobacz pozostałe projekty rewitalizacji wybranych fragmentów miasta Tarnowa

Komentarze...