Wiosenny przegląd miasta, mieszkańcy proszeni o współpracę
access_time 2011-03-24 14:34:18
Akcję sprzątania po zimie koordynują służby miejskie. Dotyczy ona zarówno stanu dróg i chodników, jak również utrzymania porządku w parkach i na zieleńcach oraz w wielu innych miejscach Tarnowa.


Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich, Straż Miejska oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska prowadzą kompleksowe kontrole zarówno terenów miejskich, jak i tych zarządzanych przez podmioty prywatne.

Działania mają na celu głównie ujawnienie dzikich wysypisk oraz miejsc zaśmieconych, w które w pierwszej kolejności należy skierować służby miejskie, a w przypadku terenów prywatnych, wyegzekwować obowiązek utrzymywania czystości od ich właścicieli lub zarządców.

Kontrole są prowadzone od wczesnych godzin porannych do godzin wieczornych. Mieszkańcy, którzy chcieliby zgłosić ubytki w drogach lub miejsca, które należy uprzątnąć, powinni telefonować pod następujące numery telefonów:

Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich: 14 621 91 05

Straż Miejska: 14 621 14 25

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 14 688 82 869

Komentarze...