Azoty z "nowym" prezesem
access_time 2011-03-28 15:27:14
Dwa istotne wydarzenia miały miejsce w ostatnich dniach w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów. Pierwsze to wybory Zarządu Azotów Tarnów, drugie publikacja sprawozdania finansowego za ubiegły rok.


Zarząd dobrej kontynuacji

Kila dni temu Rada Nadzorcza Azotów Tarnów podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Spółki na kolejną trzyletnią kadencję. W wyniku konkursu funkcję prezesa Zarządu powierzono Jerzemu Marciniakowi, wiceprezesem ds. finansów został Andrzej Skolmowski, członkiem Zarządu ds. produkcji Witold Szczypiński.

Cała trójka zarządzała Azotami Tarnów w minionej kadencji: Jerzy Marciniak był prezesem od 11 marca 2008 roku, Andrzej Skolmowski wiceprezesem od 26 marca 2009 roku, a Witold Szczypiński wiceprezesem od 11 marca 2008 roku.

Uchwała obowiązuje od dnia następnego po odbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Azotów Tarnów zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010. Walne planowane jest na czerwiec. Do tego momentu Zarząd pracuje w dotychczasowym składzie.

Do konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Azotów Tarnów zgłosiło się trzech kandydatów, na wiceprezesa ds. finansów dwóch, jeden na członka Zarządu ds. produkcji oraz trzech na członka Zarządu ds. handlu. W tym ostatnim wypadku Rada Nadzorcza nie dokonała wyboru.

Historyczne wyniki

Opublikowane przez Zarząd Azotów Tarnów sprawozdanie finansowe za 2010 rok okazało się zgodnie z prognozami i oczekiwaniami. Spółka osiągnęła jedne z najlepszych wyników w historii. – Rzeczywiście, uzyskane w minionym roku wyniki ekonomiczno-finansowe są jednymi z najlepszych w bogatej, niemal 85-letniej historii naszej Spółki. Są efektem pracy nas wszystkich pracujących w Tarnowie i Kędzierzynie przez okres całej kadencji – mówi Jerzy Marciniak, prezes Zarządu Azotów Tarnów i ZAK S.A.

W 2010 roku przychody ze sprzedaży w Azotach Tarnów wyniosły ponad półtora miliarda złotych, a zysk Spółki to 60 milionów 656 tysięcy złotych netto. Znakomicie wypadła także Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów. – Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów wypracowała w 2010 r. zysk netto w wysokości ponad 400 mln złotych – podsumowuje prezes Zarządu Azotów Tarnów i ZAK S.A. Jerzy Marciniak i jednocześnie prognozuje. – Planowane przychody Grupy Kapitałowej w 2011 roku osiągną blisko miliard euro.

Komentarze...