Bez lustrzanek i parasoli z ostrymi zakończeniami na koncercie Scorpions
access_time 2011-06-29 13:38:09
Udział w największym w historii Tarnowa koncercie plenerowym obwarowany jest określonymi zasadami bezpieczeństwa. Poniżej prezentujemy zapisy regulaminu "wejścia" na Stadion Miejski w tym czasie.
 1. Wstęp na teren imprezy odbywa się za okazaniem biletu lub innej karty wstępu wydanej przez PRESTIGE z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 17 ustawy "O bezpieczeństwie imprez masowych".
 2. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy zgodnie z ustawą "O bezpieczeństwie imprez masowych", a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy:
  • broni
  • alkoholu
  • niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi
  • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
  • środków odurzających i substancji psychotropowych
  • środków trujących i promieniotwórczych
  • płynów łatwopalnych
  Ponadto wprowadza się zakaz:
  • wprowadzania psów na teren imprezy
  • niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury
 3. Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.
 4. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w kwestiach organizacyjno – porządkowych zawsze należą do upoważnionych przedstawicieli firmy PRESTIGE.


Zobacz także:
Kobranocka zagra przed Scorpionsami z latającym perkusistą
Utrudnienia komunikacyjne - organizacja ruchu podczas koncertu SCORPIONS
Ostatnie przygotowania do koncertu Scorpions
WYGRAJ BILETY NA SCORPIONSÓW - mamy pierwszego zwycięzce!
"Scorpionsi" dostali tarninowkę i album
Bilety na Scorpionsów schodzą jak świeże bułeczki
Scorpions zagrają w Tarnowie!
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A