Powstaje platforma współpracy w zakresie bezpieczeństwa chemicznego
access_time 2011-10-26 10:45:51
Z inicjatywy Prezesa Zarządu Azotów Tarnów Jerzego Marciniaka oraz Prezydenta Miasta Tarnowa Ryszarda Ścigały w dniach 27-28 października w Tarnowie odbędzie się "Konferencja na temat bezpieczeństwa chemicznego".
W obliczu szybkiego rozwoju światowego przemysłu chemicznego i globalizacji dostępu do chemikaliów bezpieczeństwo produkcji, infrastruktury oraz łańcucha dostawczo-odbiorczego staje się priorytetem dla wszystkich zainteresowanych włączając w to rząd, przemysł, społeczności zlokalizowane w jego sąsiedztwie, świat nauki i społeczność akademicką. Kilkudziesięciu uczestników reprezentujących instytucje, uczelnie wyższe oraz rządy spotka się w Tarnowie, aby rozmawiać, dzielić się doświadczeniami oraz zainicjować szeroką platformę współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa chemicznego. Problematyka tarnowskiej Konferencji związana jest z potrzebą poprawy gotowości Państw do przeciwdziałania umyślnie wywołanym emisjom szkodliwych chemikaliów jak również zapobiegania zamachom na instalacje chemiczne. Konferencja odnosi się również do potrzeby skutecznego koordynowania czynności organów państwa oraz do poparcia przez społeczność międzynarodową działań w kierunku poprawy gotowości, zapobiegania i ratownictwa w razie takich ataków. Od lat 20-tych ubiegłego stulecia Tarnów był wiodącym ośrodkiem tworzenia technologii chemicznych, badań i rozwoju oraz współpracy zawodowej w dziedzinie chemii. Opracowano tu i wdrożono szereg technologii utylizacji chemikaliów, w tym technologii wykorzystanych później w programach wojskowych, włączając w to utylizację broni chemicznej. Azoty Tarnów, największa grupa chemiczna w Polsce, aktywnie uczestniczyły i promowały osiągnięcia rozbrojenia chemicznego i nierozprzestrzeniania chemicznych środków prowadzenia wojny. Azoty Tarnów stały się dzięki temu partnerem i źródłem wiedzy i doświadczenia dla Rządu Polskiego i OPCW, w zakresie promowania i wdrażania celów Konwencji o zakazie broni chemicznej. Wspólne działania i inicjatywa podjęta z samorządem Tarnowa pod patronatem Organizacji Przeciwdziałania Broni Chemicznej otwierają nową erę w historii tarnowskiej myśli technicznej. W konferencji wezmą udział m.in. przedstawiciele Państw jak: Kenia, Kazachstan, Ukraina, USA, Holandia, Indie, a także przedstawiciel ONZ. Polskie instytucje będą reprezentowane przez przedstawicieli ministerstw (MSWiA, MSZ, MG, MI, MON), Agencję Bezpieczeństwa Wewenętrznego, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Państwowej Straży Pożarnej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej; przedstawiciele uczelni wyższych: Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wyższa Szkoła Biznesu NLU w Nowym Sączu, Wojskowa Akademia Techniczna, a także przedstawiciele firm sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A