Organizacja ruchu przy cmentarzach (MAPA OBJAZDÓW)
access_time 2011-10-31 15:57:30
Publikujemy planowane zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy w dniu 1 listopada i w dniach poprzedzających.
Cmentarz w Krzyżu
Na ulicy Krzyskiej, odcinku od ulicy Spokojnej do Al. Matki Bożej Fatimskiej wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu od godz. 6.00 dnia 29 października 2011 r. do godz. 22.00 w dniu 1 listopada 2011 r. Dla autobusów komunikacji publicznej umożliwiony będzie ruch dwukierunkowy. Taksówki przewożące pasażerów będą mogły przejechać w dwu kierunkach do przystanku autobusowego (zajezdni). Z obu stron jezdni ulicy Krzyskiej ustawione zostaną znaki zakazu zatrzymywania się. Na ulicy Spokojnej obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu – od skrzyżowania z ulicą Nowodąbrowską do parkingu przy MPEC. Oznakowanie wprowadzone zostanie od godz. 6.00 do godz. 22.00 w dniu 1 listopada 2011 r. Dojazd będzie się odbywał od ulicy Nowodąbrowskiej, dalej Spokojną do Elektrycznej lub do Krzyskiej, powrót: Elektryczna - Klikowska, lub Krzyska - Al. Matki Bożej Fatimskiej. Parkowanie pojazdów - zgodnie z oznakowaniem - na parkingach przy cmentarzu, równolegle po południowej stronie ulicy Spokojnej oraz na udostępnionych placach wewnętrznych.
Cmentarz w Klikowej
Oznakowanie od godz. 19.00 dn. 28 października do godz. 8.00 dn. 2 listopada 2011 r. Dojazd będzie się odbywał od ulicy Klikowskiej przez ulicę ks. Bajdy (dwa kierunki ruchu – bez zmian) i nowo wybudowaną ulicę do parkingu przy cmentarzu. Na odcinku ulicy Zagumnie – od skrzyżowania z ul. ks. Bajdy do Klikowskiej obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu. Parkowanie pojazdów na parkingu przy cmentarzu i na ulicy Zagumnie - równolegle wg wskazań znaków.
Cmentarz w Mościcach
Na ul. Czarna Droga od ul. Zbylitowskiej do ul. Norwida obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu. Oznakowanie wprowadzone zostanie od godz. 20.00 dnia 31 października i obowiązywało będzie do godz. 23.00 dn. 1 listopada 2011 r. Dojazd do cmentarza będzie się odbywał ulicami: Kolejową lub Sienkiewicza do Zbylitowskiej, następnie ulicą Czarna Droga do ulicy Norwida. Powrót ulicami: Czarna Droga, Norwida, /lub Brzozowa/. Na ul. Zacisznej w tym samym czasie ruch zostanie ograniczony znakami B-1 „zakaz ruchu” z tabliczką treści: „Nie dotyczy Komunikacji Miejskiej, Taksówek i mieszkańców”. Ruch ten odbywał się będzie w stronę ul. Czarna Droga. Od strony ulicy Czarna Droga wprowadzony zostanie zakaz wjazdu. Po zachodniej stronie ulicy wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania. Parkowanie pojazdów na ul. Czarna Droga – poza miejscami, w których parkowanie wyłączone jest znakami drogowymi oraz na wyznaczonych miejscach postojowych.
Stary cmentarz i cmentarz przy ulicy Lwowskiej
Oznakowanie i organizacja ruchu bez zmian.
Komunikacja publiczna
Komentarze...