Porozumienie pomiędzy PWSZ w Tarnowie a ASP w Krakowie podpisane
access_time 2011-11-04 15:31:00
W czwartek 3 listopada zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie.
Jest to piąte już tego typu porozumienie zawarte przez PWSZ w Tarnowie. Wcześniej podobne umowy zostały zawarte z Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo-Hutniczą, Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Zawarte porozumienia regulują m.in. kwestie współpracy w ramach programów badawczych, doskonalenia i ujednolicania programów nauczania oraz podwyższania kwalifikacji kadry dydaktycznej. Porozumienie zostało podpisane w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ze strony Akademii, podpis na porozumieniu złożył jej Rektor prof. Adam Wsiołkowski, ze strony tarnowskiej PWSZ – Rektor prof. dr hab. Stanisław Komornicki. Zawarte porozumienie jest szczególnie istotne w perspektywie planowanego uruchomienia przez PWSZ w Tarnowie, w przyszłym roku akademickim, kształcenia na kierunkach artystycznych.
Komentarze...