Część placówki Straży Granicznej w Tarnowie przeniosła sie do Zgłobic
access_time 2011-11-07 12:07:26
Część placówki (grupa ds. cudzoziemców) Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Tarnowie przeniosła się do nowej siedziby, w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Zgłobicach, przy ul. Zgłobickiej.
Uroczystość oddania do użytku nowego obiektu uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej. Okolicznościowe krótkie przemówienia wygłosili: płk SG Janusz Cienciała, komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz Mieczysław Kras, Starosta Tarnowski, ppłk Zbigniew Skurnowicz, Wojskowy Komendant Uzupełnień i przedstawiciel Prezydenta Miasta Tarnowa. Poświęcenia obiektu dokonali: ks. ppłk SG Andrzej Gut, ks. mjr SG Kornel Undas, Ewangelicki Dziekan Straży Granicznej i ks. dr hab. Stanisław Sojka, Diecezjalny Duszpasterz i Kapelan Policji. Wstęgę przecięli: Mieczysław Kras, Starosta Tarnowski i płk SG Mirosław Włodarkiewicz, Dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej. Placówka Straży Granicznej w Tarnowie ma kluczowe znaczenie w Karpackim Oddziale Straży Granicznej. Po przystąpieniu Polski i Słowacji do Unii Europejskiej, a zwłaszcza do strefy Schengen zauważalna stała się w Karpackim Oddziale Straży Granicznej nowa tendencja: ze względu na nasze systematyczne kontrole podejmowane w pobliżu granicy, osoby podejmujące próby prowadzenia przestępczości granicznej starały się omijać je i tworzyć nowe kanały przerzutu nielegalnych imigrantów i towarów z przemytu – szlakami drogowymi oddalonymi od granicy, bo miały nadzieję, ze Straż Graniczna i celnicy nie sięgają tam swoją działalnością. Dlatego my także przesunęliśmy naszą działalność w głąb kraju, tworząc już w 2008 roku nową placówkę w Straży Granicznej właśnie w Tarnowie. - Funkcjonariusze naszej placówki zajmują się ochroną szlaków komunikacyjnych biegnących wzdłuż granicy i przecinających granicę polsko-słowacką, także w większej odległości od granicy – informuje o zadaniach placówki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Tarnowie, jej komendant, mjr SG Mariusz Kopczak. - Prowadzą systematyczne kontrole legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, przeciwdziałają nielegalnej imigracji oraz ujawniają dość częste przypadki przemytu papierosów i alkoholu z ukraińskimi znakami akcyzy skarbowej. Funkcjonariusze tarnowskiej placówki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej rozbili kilka grup, trudniących się procederem przemytu narkotyków i nielegalnego sprowadzania z zagranicy lub nielegalnego przetwarzania alkoholu przemysłowego w celu pokątnej jego odsprzedaży poza siecią handlową. Niedawno zatrzymali bus wypełniony aż po dach pojazdu ponad 2 tysiącami litrów nielegalnego spirytusu oraz ujawniają dość liczne przypadki fałszowania i wyłudzania wiz na pobyt w Polsce przez cudzoziemców, zwłaszcza zza wschodniej granicy Polski. Zatrzymali w tym roku już prawie sto takich osób, nielegalnie imigrujących do Polski. Przeprowadzają także na terenie działania tarnowskiej placówki systematyczne kontrole warunków zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Tylko w tym roku funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już kilkanaście tysięcy litrów nielegalnego alkoholu i prawie 2,5 miliona sztuk papierosów z przemytu, co zapobiegło uszczupleniom skarbu państwa w wysokości ponad 1,5 miliona złotych.
Komentarze...