Mieszkańcy nie chcą strażników na osiedlu - dopięli swego
access_time 2011-11-08 15:45:37
Nie będzie lokalizacji Straży Miejskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Wobec tak jednoznacznego sprzeciwu społeczności lokalnej, dla tej formacji poszukiwane jest inne miejsce.
Placówka przy os. Legionów, w której spory procent powierzchni jest nie użytkowany, powinna zostać zagospodarowana. Rozważana jest koncepcja umieszczenia tam którejś z miejskich poradni. Jak informowaliśmy, lokatorzy budynku przy ul. Nadbrzeżnej Dolnej muszą zmienić siedziby. Powód - zły stan techniczny obiektu, jego niska funkcjonalność, wysokie koszty utrzymania i remontów. Taką rekomendację wystawiła miejska komisja zajmująca się przeglądem budynków komunalnych, ich lepszym i bardziej funkcjonalnym wykorzystaniem. Dodajmy, że pierwotna koncepcja umieszczenia strażników w ZSO Nr4 była mocno uzasadniona także względami bezpieczeństwa. Na terenie blokowiska, choć jest ono i tak dużo bardziej bezpieczne niż kiedyś w związku z funkcjonującym tam monitoringiem, nierzadko dochodzi do zakłócania porządku. W takich sytuacjach najczęściej interweniuje właśnie Straż Miejska. - Należy podkreślić, że argumenty podnoszone przez Radę Pedagogiczną oraz miejscową Parafię nie były w pełni racjonalne. Nie jest bowiem prawdą, o czym czytamy w załączonych stanowiskach w tej sprawie, że obecność Straży Miejskiej np. "wywoływać będzie konflikt między misją szkoły a zadaniami i charakterem Straży Miejskiej, co doprowadzi do demoralizacji uczniów poprzez kontakt z negatywnymi postawami społecznymi osób zatrzymywanych przez Straż Miejską" - Straż Miejska nie ma aresztów, nie przewozi zatrzymanych do swojej siedziby. Nie może też łamać przepisów drogowych, co sugerują autorzy pism - tłumaczy Dorota Kunc-Pławecka, rzecznik Urzędu Miasta Tarnowa. - Pragniemy podzielić się z wami niepokojącą wiadomością, iż w budynku naszej Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II władze urzędu Miasta Tarnowa planują umieścić Straż Miejską. Jako duszpasterze i katecheci uważamy, że takie sąsiedztwo w jednym pawilonie Szkoły i Straży Miejskiej wywołuje konflikt miedzy misją szkoły a zadaniami Straży Miejskiej, co może prowadzić do demoralizacji uczniów poprzez kontakt z ludźmi, którzy weszli w kolizję z prawem i zostali zatrzymani przez Straż Miejską. Narzędzia przymusu jak kajdanki, pałki ręczne miotacze gazu, paralizatory są sprzeczne z kształtowaniem u dzieci i młodzieży prawidłowych postaw społecznych. Ponadto obecność Straży Miejskiej w Szkole, na osiedlu zakłóci spokój życia mieszkańców os. Legionów i naszej parafii. Dlatego popieramy stanowisko Rady Pedagogicznej naszej Szkoły, Rady Osiedla Legionów, by budynek Szkoły Podstawowej Nr 23 na naszym osiedlu był przeznaczony jedynie dla naszych dzieci i młodzieży, których będzie na szczęście coraz więcej, gdyż już w tym roku ochrzciliśmy 120 dzieci. Ufajmy, że troska o dobro naszych dzieci, którym mamy służyć ostatecznie przemówi i zwycięży! - odczytano w ogłoszeniach parafialnych parafii Chrystusa Dobrego Pasterza.
Komentarze...