Postęp pracy przy rozbudowie kampusu PWSZ (FOTO)
access_time 2011-11-14 15:32:08
Dzięki stabilnej jesiennej pogodzie prace związane z budową obiektów sportowo-dydaktycznych Instytutu Ochrony Zdrowia tarnowskiej PWSZ postępują zgodnie z harmonogramem.
Generalny Wykonawca projektu pn. "Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej” czyli Konsorcjum firm ABM Solid S.A., INSTAL Białystok S.A oraz RESBUD S.A prowadzi roboty równocześnie w czterech segmentach: W segmencie "A" który obejmuje halę sportową oraz garaż podziemny zakończono wykonanie konstrukcji żelbetowej, a także w 100% wykonano pokrycie dachu. Natomiast w 80% wykonano instalację elektryczną, instalacje teletechniczne wykonano w 25% trwa również wykonanie konstrukcji pod centrale wentylacyjne, a także wykonanie wylewek i tynków w tym segmencie. Trwają prace przy montażu elewacji hali. Segment "B" obejmujący zespół sportowo-rekreacyjny: W segmencie tym zakończono wykonanie konstrukcji żelbetowej, izolacji przeciwwilgociowych w piwnicach. Trwa wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji klimatyzacji i wentylacji, instalacji teletechnicznych, tynków, wylewek a także zadaszenia wejścia głównego. Pływalnia objęta została w segmentem C, w którym zakończono wykonanie konstrukcji żelbetowej, ślusarki aluminiowej zewnętrznej i dachu, a także zakończenie prac przy elewacji od strony południowej. Obecnie trwa wykonanie instalacji elektrycznych, CO, CW, CT oraz tynków i wylewek. Natomiast w segmencie D który obejmuje budynek dydaktyczny trwa wykonanie instalacji elektrycznych, ślusarki aluminiowej zewnętrznej, tynków, wykonanie konstrukcji pod żaluzje a także kontynuacja prac przy elewacji budynku od strony wschodniej. Natomiast w ramach robót zewnętrznych wykonano iglicę oraz pylon wejściowy, zbiornik retencyjny oraz schody wejściowe zewnętrzne. Trwa wykonanie makroniwelacji terenu, przyłącza kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, przyłącza wody a także instalacji elektrycznych zewnętrznych. Postęp prac budowlanych można śledzić na bieżąco za pomocą kamery internetowej skierowanej na plac budowy. Adres: www.pwsztar.edu.pl/kamera Inwestycja jest finansowana z dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, dotacji w ramach rezerwy celowej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wkładu własnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Foto: Tadeusz Koniarz Zobacz także: Stan prac w sierpniu 2011 r. (FOTO)
Komentarze...