Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw
access_time 2011-05-25 15:36:21
Już jedenasty raz odbędzie się Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Pomysłodawcą konferencji był obecny Minister Skarbu Państwa – Aleksander Grad. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji, zaplanowanej na 2 czerwca, to "ILE PAŃSTWA W PAŃSTWIE?".


Dotychczasowe Fora miały wiele tematów przewodnich. Międzynarodowa współpraca firm, restrukturyzacje wielkiego przemysłu, czy też akcesja do Unii Europejskiej, tematyka związana z światowym kryzysem oraz problemy walutowe na pograniczu strefy EURO nigdy nie przyniosły nam zasadniczych problemów, z którymi spotykają się w Polsce MIKRO, MALI i ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY. Zapis tej trwającej ponad dziesięć lat dyskusji pokazuje wszystkie udane i te mniej trafione propozycje zmian w prowadzeniu działalności gospodarczej, skierowane do rodzimych przedsiębiorców oraz środowisk samorządowych.

- Tarnów jest miastem sprzyjającym biznesowi, co wynika także z najnowszego rankingu Newsweek, dlatego to właśnie w Tarnowie chcemy zaprezentować przedsiębiorcom stan prac nad zagadnieniami związanymi z deregulacją polskiej gospodarki, a także wskazane zostaną obszary do pilnych działań usuwających kolejne bariery rozwoju. Zamierzamy przedstawić rzeczywisty obraz deregulacji polskiego prawa gospodarczego oraz wyzwania przed jakimi stoją w tym obszarze władze i administracja - mówią organizatorzy konferencji. Hasło przewodnie tegorocznej konferencji "ILE PAŃSTWA W PAŃSTWIE?" stanowi w rzeczywistości pytanie o rozsądną granicę regulacji gospodarki zarówno w zakresie prawa gospodarczego jak i w obszarze właścicielskim Skarbu Państwa.

Uczestnicy, paneliści i dyskutanci zmierzą się w gruncie rzeczy z pytaniem czy polski przedsiębiorca ma prawo, które go wspiera, pomaga i ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej, czy może jest odwrotnie i czuje się zagubiony w gąszczu przepisów, formularzy i zaświadczeń.

Podczas drugiego panelu prelegenci poruszą zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi. Funkcjonowanie tego obszaru prawa gospodarczego budzi emocje zarówno przedsiębiorców jak również organów władzy publicznej. Warto więc dokonać konfrontacji postulatów podnoszonych przez te środowiska z aktualnymi rozwiązaniami legislacyjnymi i przekazać uwagi twórcom prawa.

W bieżącym roku do udziału w dyskusji zaproszenie przyjęło wiele wybitnych gości. Wykład inauguracyjny wygłosi Adam Jasser – Sekretarz Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Swoje wystąpienia i udział w dyskusji zapowiedzieli m.in. Adam Szejnfeld Przewodniczący Sejmowej Komisji "Przyjazne Państwo" oraz Mieczysław Kasprzak Wiceminister Gospodarki.

Pewną tradycją Forum Gospodarczego stała się również skierowana do uczestników prelekcja znanej osoby reprezentującej szeroko pojęty świat sportu. W tym roku będzie to Jagna Marczułajtis-Walczak czternastokrotna złota medalistka mistrzostw Polski w snowboardzie; podwójna mistrzyni świata juniorek, mistrzyni i wicemistrzyni Europy, która podzieli się z uczestnikami Konferencji wykładem pt. "Sport drogą do sukcesu".

Od kilku lat staramy się aby nadać Forum Gospodarczemu wymiar edukacyjny tzn. by Konferencja promowała postawy probiznesowe i przedsiębiorcze wśród młodych ludzi. Z tego powodu podjęliśmy się organizacji konkursu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miasta Tarnowa pt. "Zrób biznes w Tarnowie". Najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone, a nagrody i dyplomy zostaną wręczone w trakcie Konferencji.

Organizatorzy: Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Tarnowie we współpracy z Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Tarnowskim Klasterem Przemysłowym S.A., Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz przy wsparciu Miasta Tarnowa, Województwa Małopolskiego i Powiatu Tarnowskiego.

Patronat nad XI Forum Gospodarczym Małych i Średnich Przedsiębiorstw objął: Minister Skarbu Państwa, Wicepremier, Minister Gospodarki, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Tarnowa, Starosta Tarnowski oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A