W piątek Wakacyjne Targi Pracy
access_time 2011-06-14 15:20:55
Wakacyjne Targi Pracy w Tarnowie odbędą się w piątek 17 czerwca, w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, ul. Mościckiego 27, w godzinach od 11.00 do 15.00.


Głównymi adresatami targów jest przede wszystkim młodzież bezrobotna i poszukująca pracy, absolwenci wchodzący na rynek pracy, młodzież ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych, studenci, ale również wszyscy zainteresowani planowaniem swojej kariery zawodowej i rozwojem osobistym.

Oprócz pracodawców rekrutację na wolne miejsca pracy będą prowadzili pośrednicy pracy Punktu Pośrednictwa Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej i Młodzieżowego Biura Pracy w Tarnowie.

Obecni będą również przedstawiciele Wojska Polskiego, którzy będą udzielać informacji na temat rekrutacji do Narodowych Sił Rezerwowych, w tym do Służby Przygotowawczej – nowego rodzaju służby wojskowej przeznaczonej dla ochotników, kobiet i mężczyzn.

Podczas trwania targów swoje usługi w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej świadczyć będą doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie.

Targi Pracy mają charakter niekomercyjny; wstęp jest nieodpłatny zarówno dla odwiedzających jak i dla firm zgłaszających w nich udział.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A