Artyści wykształcą się na PWSZ (FOTO)
access_time 2011-06-17 09:37:37
Coraz bliżej powołania przy tarnowskiej PWSZ kierunków artystycznych. List intencyjny w tej sprawie podpisali uroczyście prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała oraz rektor uczelni Stanisław Komornicki.


List intencyjny jest wyrazem woli obydwu stron powołania przy PWSZ kierunków artystycznych – plastycznych i muzycznych w roku akademickim 2012/2013. W tej sprawie zostanie ponadto podpisane porozumienie (do 20 listopada 2011 r.), na mocy którego strony doprecyzują szczegóły. Realizacją przedsięwzięcia zajmie się specjalnie do tego celu powołany pełnomocnik.
- Tworząc wydziały artystyczne zapełniamy bardzo dużą niszę, jest to duża szansa, aby pozyskać nowych studentów – uczelnie o podobnym profilu, w południowej Polsce znajdują się jedynie w Krakowie oraz w Kielcach – mówi prezydent Ryszard Ścigała.
- To dla wszystkich duże wyzwanie, któremu chcemy jak najlepiej sprostać - dodaje rektor Stanisław Komornicki.

Wydziały kształcenia artystycznego na poziomie akademickim korzystałyby z istniejącej i ciągle rozbudowywanej bazy tarnowskich artystycznych szkół średnich. Planowane inwestycje w Zespole Szkół Muzycznych to m.in.: budowa domu perkusisty, a w dalszej perspektywie również sali koncertowej, budynku administracyjno-dydaktycznego i hali sportowej.

Kompleksowa, wieloetapowa modernizacja kompleksu Zespołu Szkół Plastycznych obejmowała m. in. dobudowanie trzech nowych budynków oświatowych (m.in. sali gimnastycznej oraz warsztatów) co umożliwiło ujęcie szkoły w jednym kompleksie budynków. Na mających powstać wydziałach akademickich, docelowo planowane są cztery kierunki kształcenia - plastyczny (m.in. design, szkło artystyczne, kamieniarstwo), muzyczny (klasyczny i rozrywkowy), realizacja dźwięku i edukacja artystyczna.

Dodajmy, że starania o uruchomienie w Tarnowie kształcenia artystycznego na poziomie wyższym trwają od dwóch lat.


Foto: archiwum PWSZ

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A