Kandydaci z Okręgu wyborczego nr 35 do Senatu
access_time 2011-09-23 14:13:49
Granice: powiaty: dąbrowski, tarnowski oraz miasto na prawach powiatu: Tarnów
Liczba mieszkańców: 369 876
Liczba wyborców: 294 946
Mandatów: 1
Liczba mieszkańców Tarnowa: 111 774
Liczba wyborców w Tarnowie: 92 794

Jesteś kandydatem? Chcesz uzupełnić swój opis? Skontaktuj się z nami!
  1. Paweł Piotr AUGUSTYN (technik informatyk, Lubcza, członek partii Polska Jest Najważniejsza), Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza.


  2. Roman Stefan CIEPIELA (pracownik samorządowy, Tarnów, członek partii Platforma Obywatelska RP), Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. Urodzony 17 listopada 1955 r. w Tarnowie. Żona Alina – filolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Córka Anna – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Córka Magdalena – doktorantka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Maciej – uczeń Gimnazjum nr 2 w Tarnowie. Wykształcenie: Akademia Rolnicza w Krakowie i Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie. Pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, jest Wicemarszałkiem Małopolski.


  3. Andrzej KOSINIAK-KAMYSZ (lekarz, Kraków, członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe), Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. dr Andrzej Kosiniak Kamysz – syn ziemi tarnowskiej, pochodzi z Bieniaszowic (gmina Gręboszów). Lekarz, ordynator i dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. Minister Zdrowia, trzykrotnie kierował tym resortem, w tym w pierwszym demokratycznym rządzie po 1989 r. przygotowując reformę służby zdrowia. Autor programów zakładających współpracę różnych środowisk na poziomie samorządu Województwa Małopolskiego oraz projektów mających na celu wyrównanie szans między innymi dzieci i młodzieży z mniejszych regionów. Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Województwa Małopolskiego. Jest twórcą i obrońcą systemu KRUS; przewodniczącym Rady Społecznej KRUS. Współzałożyciel Fundacji Rodziny Kosiniaków- Kamyszów.


  4. Zdzisław Józef SUMARA (nauczyciel, Tarnów, nie należy do partii politycznej), Komitet Wyborczy Prawica. Ur. 2 I 1960 w Rzeszowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej, nauczyciel w ZSLiZ nr 2 w Tarnowie. W latach 80-tych członek podziemnej "Solidarności". Współorganizator druku pism podziemnych "Wolni i Solidarni", "Biuletyn informacyjny >>Tarnina<<", "Tarnina", "Tarnina II", kolporter prasy podziemnej. Organizator społecznie działającego Ośrodka Dokumentacyjnego Czynu Niepodległościowego Tarnina. Członek Stowarzyszenia Autorów Polskich. Były radny miasta Tarnowa 2002-2006. Autor m.in. "Solidarność Tarnowska - Kalendarium 1978-1981"; współautor cz. II Kalendarium 1981-1989 r.; Ks. Jerzy Popiełuszko na tle wydarzeń 1981-1984; albumów poświęconych Janowi Pawłowi II i ks. J. Popiełuszce, współautor zbioru poezji Przechodzenie. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność w oświacie oraz we wrześniu 2010 r. przez Kapitułę Medalem "Niezłomnym w Słowie" - Pro Memoria Prasy Podziemnej 1982-1989. Opiekun i czynny uczestnik w Straży Grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. /Sławomir Chmura - Encyklopedia Solidarności 2010/ Uzyskując mandat senatora RP będę: - wzmocnienie moralnych i materialnych praw rodziny, w tym promocja zasad cywilizacyjnych życia oraz obniżenie podatków dla rodzin wychowujących dzieci; - obrona waluty narodowej jako zasadniczego instrumentu polskiej polityki gospodarczej; - wzmocnienie polskiej przedsiębiorczości poprzez uproszczenie i obniżenie podatków, zmniejszenie kosztów pracy i działalności gospodarczej oraz biurokratycznych obciążeń budżetu państwa; - wsparcie interesów polskiego rolnictwa w polityce Rzeczypospolitej i Unii Europejskiej (zarówno w zakresie dopłat bezpośrednich, jak i kwot produkcyjnych); - aktywna polityka europejska, zorientowana przede wszystkim na budowanie silnej opinii chrześcijańskiej i solidarności środkowoeuropejskiej; - reforma systemu politycznego (poprzez zniesienie obecnego systemu finansowania partii politycznych i wprowadzenie wyborów większościowych w jednomandatowych okręgach wyborczych), aby tą drogą wzmocnić opinię publiczną i osobistą odpowiedzialność w życiu politycznym; - konsolidacja ideowej prawicy. /przygotowano na podstawie ulotki kandydata/


  5. Kazimierz Adam WIATR (nauczyciel akademicki, Kraków, nie należy do partii politycznej), Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Jestem profesorem zwyczajnym w Akademii Górniczo-Hutniczej i dyrektorem Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET, autorem ponad 200 publikacji i patentów, w tym wielu książek naukowych, recenzentem w prestiżowych międzynarodowych czasopismach, przewodniczącym programu PL-Grid, w ramach którego zbudowano w CYFRONECIE największy w Polsce komputer. Z Tarnowem związany jestem od 1980 roku, tu w Fabryce Silników Elektrycznych TAMEL zaprojektowałem i wdrożyłem sterowniki mikroprocesorowe na wielu liniach technologicznych. Doprowadziłem do Tarnowa sieć internetową PIONIER o przepustowości 2x10 Gb/s. a obecnie kieruję budową bezprzewodowego Internetu szerokopasmowego w technologii WiMax na Ziemi Tarnowskiej. Jestem inicjatorem utworzenia Akademii Tarnowskiej, współtwórcą i prezesem Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego. Byłem współorganizatorem konspiracyjnego harcerstwa, autorem wielu artykułów o wychowaniu oraz o sytuacji dzieci i młodzieży, w tym raportu o sytuacji polskich rodzin. Jako poszkodowany przez ustrój komunistyczny, za pracę niepodległościową otrzymałem od Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Jestem senatorem RP, przewodniczącym Komisji Nauki, Edukacji i Sportu


Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A