Ulgi podatkowe – pomoc publiczna dla kupców z ulicy Krakowskiej
access_time 2011-10-04 17:11:57
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przy remontowanej głównej ulicy w mieście otrzymają pomoc publiczną. Prezydent polecił uruchomienie wszelkich procedur związanych ze zwolnieniem ich w całości z podatku od nieruchomości.
Wnioski w tej sprawie będą dostarczone do wszystkich kupców, wypełnione natomiast zbierane i dostarczane do Urzędu przez służby miejskie. To skutek przedłużającego się remontu ulicy Krakowskiej i wyjście naprzeciw oczekiwaniom handlujących oraz usługodawców. To jeszcze nie koniec. Miejski Zarząd Budynków został ponadto zobligowany do zwiększenia bonifikaty w czynszu dla zajmowanych lokali komunalnych, która może wynieść nawet do 75%. Przypomnijmy, opóźnienie w realizowanych pracach rewitalizacji tej części miasta związane jest z kilkoma czynnikami. Ma na to wpływ m.in. konieczność wykonania dodatkowej kanalizacji opadowej, zabezpieczenia niezinwentaryzowanych dotychczas sieci kanalizacyjnych, do których były podłączone odpływy wód opadowych sąsiadujących z ulicą Krakowską kamienic. Przedłużające się roboty wykonawca wiąże także z brakiem dostępności granitu wymaganego projektem. Zgodnie z zapewnieniami wykonawcy, nie jest możliwe zwiększenie tempa wydobycia potrzebnego materiału, czyli zarazem zwiększenia tempa wykonywanych robót. W tej sytuacji, w magistracie rozważana jest koncepcja skomunikowania i udrożnienia ulicy Krakowskiej poprzez poprowadzenie tamtędy np. drogi technologicznej. Info: Urząd Miasta Tarnowa Zobacz także: Ulica Krakowska będzie gotowa dopiero na wiosnę
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A