#3 Cykl zdrowia psychicznego: Uzależnienie – kiedy należy szukać pomocy?
access_time 2011-11-18 11:54:29
Uzależnienia stają się znaczącym problemem przełomu XX i XXI wieku. Szczególnie istotne, z racji dużego rozpowszechnienia jest uzależnienie od alkoholu.
Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób, objawy uzależnienia od alkoholu obejmują:
  • Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia, natrętną potrzebę spożywania alkoholu albo kompulsywne jego poszukiwanie („głód alkoholowy”).
  • Upośledzenie zdolności kontrolowania zachowań związanych z piciem (trudność w powstrzymywaniu się od picia, trudności w zakończeniu picia, trudności w ograniczaniu ilości wypijanego alkoholu do wcześniej założonego poziomu).
  • Objawy zespołu abstynencyjnego w sytuacji ograniczenia lub przerywania picia (drżenie rąk, przyspieszona akcja serca, nudności, wymioty, biegunka, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, bezsenność).
  • Tolerancję, czyli potrzebę zwiększenia ilości alkoholu w celu doznania podobnych efektów jak wywoływane poprzednio mniejszymi ilościami alkoholu (przykładowo: niektóre osoby uzależnione mogą wypijać ilość alkoholu, które wywołałyby zgon u osoby niepijącej).
  • Picie alkoholu kosztem zainteresowań i obowiązków, zanik innych przyjemności i zainteresowań spowodowany alkoholem; zwiększanie się ilości czasu poświeconej zdobywaniu alkoholu, jego piciu, albo powracaniu do lepszego samopoczucia po upiciu.
  • Uporczywe picie alkoholu mimo świadomości występowania szkodliwych następstw picia takich jak: uszkodzenie wątroby, okresy depresji po piciu alkoholu itp.
Rozpoznanie zespołu uzależnienia jest możliwe, jeżeli co najmniej trzy z powyższych objawów występują w okresie jednego miesiąca lub powtarzają się kilkakrotnie w ciągu ostatniego roku. Osoba mająca podobne objawy, winna zgłosić się do lekarza rodzinnego, lub poradni leczenia uzależnień, w celu rozpoznania i ewentualnego zaplanowania postępowania terapeutycznego. Inne formy nadużywania alkoholu obejmują: picie ryzykowne (gdy alkohol używany jest powyżej norm rozsądnego picia, w sytuacjach mogących zagrażać życiu i zdrowiu – np. przez kierowców, operatorów sprzętu mechanicznego, kobiety w ciąży) oraz picie szkodliwe (częste spożywanie alkoholu, w dużych ilościach prowadzące do powstawania szkód zdrowotnych, np. uszkodzenia wątroby lub depresji). Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest w pełni refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Warto wiedzieć, że osoba, która nadużywa alkoholu, może na wniosek rodziny zostać zobowiązana do leczenia odwykowego przez Sąd Rodzinny. Autor: mgr Jacek Skrobot. Zobacz także: #1 Cykl zdrowia psychicznego: Nerwica – jak rozpoznać? #2 Cykl zdrowia psychicznego: Schizofrenia – jak rozpoznać?
Komentarze...