Nagrody dla tarnowskich policjantów
access_time 2011-11-23 11:26:47
Na wniosek Jacka Matejka dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie-Mościcach, Minister Sprawiedliwości wyróżnił zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie mł.insp. Marka Puta brązową odznaką "Za zasługi w pracy penitencjarnej".
Wyróżnienie zostało wręczone przez dyrektora okręgowego Służby Więziennej płk Krzysztofa Trelę w trakcie uroczystej akademii z okazji Dnia Niepodległości w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zakopanem. Tarnowscy policjanci od lat współpracują z Zakładem Karnym w Tarnowie-Mościcach, realizując tym samym statutowe zadania, takie jak: udział w ćwiczeniach, konwojowanie osadzonych i wykonywanie z ich udziałem czynności procesowych. Aktywnie włączają się także w realizację programów readaptacyjnych na rzecz osób pozbawionych wolności. Komenda Miejska Policji pomaga również w resocjalizacji skazanych poprzez zatrudnienie. Wyróżnienie dla zastępcy komendanta stanowi dowód uznania dla jego osobistego zaangażowania w celu realizacji wspólnie podejmowanych działań. To nie jedyna nagroda jaką w ostatnim czasie otrzymali policjanci z Tarnowa. W czwartek 10 listopada w siedzibie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie kom. Tadeusz Wielgus z KMP w Tarnowie i naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Tarnowie - Witold Ślęzak zostali uhonorowani medalami za zasługi dla obronności kraju, przyznawanymi przez Ministra Obrony Narodowej. Tadeusz Wielgus odebrał złoty, a naczelnik Ślęzak brązowym medal. W poniedziałek 14 listopada st. sierż. Piotr Bator z tarnowskiej komendy miejskiej został wyróżniony nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za udział w zatrzymaniu złodziei paliwa z terenu budowy autostrady A4 w Tarnowie. Dzień później, 15 listopada w Komendzie Wojewódzkiej Policji Krakowie naczelnik Witold Ślęzak otrzymał z rąk komendanta wojewódzkiego, przedterminowy awans na stopień podinspektora policji za wyróżniającą się postawę w służbie. Info: KMP Tarnów
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A