Harcerskie światełko z Betlejem
access_time 2011-12-14 08:54:03
W minioną niedzielę, harcerze z Hufca ZHP Tarnów im. gen. Józefa Bema wzięli udział w uroczystym przekazaniu Betlejemskiego Światełka na Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie.
Światełko, na ręce Komendanta Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki - harcmistrza Pawła Grabki, przekazała Naczelnik ZHP harcmistrz Małgorzata Sinica. Co roku, przed Świętem Bożego Narodzenia, harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego przygotowują się do największej akcji przedświątecznej odbywającej się na terenie całego kraju – Betlejemskiego Światła Pokoju. Wiele środowisk harcerskich od 11 grudnia, aż do Wigilii Bożego Narodzenia będzie brało udział w wyjątkowej sztafecie przekazując płomień rozpalony w Grocie Narodzenia w Betlejem, tak by trafił on wprost do rodzin, szkół, kościołów, urzędów i szpitali. - Betlejemskie Światło Pokoju to wyjątkowa rzecz dla każdego harcerza. Światło symbolizuje wzajemne zrozumienie ludzi i narodów, ale także zwiastuje nadchodzące Święta. Tarnowscy harcerze co roku jeżdżą do Krakowa i przywożą Światło do naszego miasta, które następnie trafia do kościołów, instytucji państwowych i domów prywatnych – relacjonuje Komendant Hufca ZHP Tarnów, harcmistrz Jerzy Gacoń.
Komentarze...