Remonty nie mają wakacji
access_time 2012-07-30 13:46:13
Termomodernizacja kolejnych obiektów użyteczności publicznej, remonty w ramach programu "Maluch" i środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To tylko niektóre z inwestycji prowadzonych podczas wakacji. W wielu placówkach oświatowych i pomocy społecznej praca wre.
Największym zadaniem inwestycyjnym jest bez wątpienia "Miejski program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej". Zaplanowany został na lata 2008-2013 i przewiduje kompleksową modernizację ponad 40 budynków żłobków, szkół, przedszkoli oraz domów pomocy społecznej. W roku bieżącym prace zostaną wykonane w przedszkolach publicznych nr 12, 13, 21, 31, 32 i 34, Szkołach Podstawowych nr 3, 5, 9, 15 i 19, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych z nowym budynkiem i salą gimnastyczną, a także w domach pomocy społecznej przy ul. Szpitalnej i Czarna Droga. Przetargi na wszystkie zadania już rozstrzygnięto. - W placówkach oświatowych wykonawcy rozpoczęli prace wraz z zakończeniem roku szkolnego. Wszystkie remonty wewnątrz zakończą się przed końcem wakacji. Natomiast prace przy elewacjach potrwają do listopada. Ich wartość w roku bieżącym to ok. 16 mln zł - mówi Krzysztof Madej, dyrektor Centrum Rozwoju Miasta. Dodatkowe pieniądze na remonty udało pozyskać się również z rządowego programu "Maluch". Miasto złożyło dwa wnioski, na które otrzymało dofinansowanie w kwocie 156 tys. zł. Za pozyskane środki zostaną przeprowadzone remonty w żłobkach nr 1 i 3. W ramach inwestycji wyremontowane zostaną pomieszczenia w obu żłobkach oraz powstanie dodatkowych 30 miejsc (po 15 w każdym żłobku). - Inwestycje są w realizacji. Kończymy prace budowlane. W sierpniu będziemy wyposażać obiekty, a we wrześniu powinniśmy przyjąć dzieci w nowych, wyremontowanych pomieszczeniach - mówi Ewa Brzeska, dyrektor Zespołu Żłobków. Nie brakuje również dobrych informacji dla osób niepełnosprawnych. Zakończył się pierwszy etap remontu pomieszczeń sanitarnych przy pokojach mieszkalnych i przebudowa węzła sanitarnego z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. Przyznane ze środków PFRON dofinansowanie wynosi prawie 118 tys. zł. Całość prac zamknie się kwotą ok. 392 tys. zł. Dodajmy, że "Miejski program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej" kosztować będzie w sumie prawie 50 mln zł i składa się z trzech odrębnych projektów: - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa" (23 szkoły publiczne). Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość całego zadania to prawie 31 mln zł, a dofinansowanie wynosi ponad 9 mln zł. Dodatkowo fundusz przyznał miastu preferencyjną pożyczkę w kwocie ponad 18 mln zł. - "Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnowie - poprawa efektywności energetycznej" (7 obiektów użyteczności publicznej). Zadanie jest współfinansowane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość zadania to prawie 7,5 mln zł. Dofinansowanie wynosi ok. 3,5 mln zł. - "Modernizacja przedszkoli publicznych w Tarnowie - poprawa efektywności energetycznej" (11 przedszkoli publicznych). Zadanie jest współfinansowane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość zadania to ponad 10 mln zł. Dofinansowanie wynosi ok. 5 mln zł.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A