Ślizgawka w Mościcach nieczynna od poniedziałku
access_time 2012-03-12 12:50:39
W poniedziałek 12 marca została wstrzymana eksploatacja lodowiska sztucznie mrożonego w Tarnowie-Mościcach, usytuowanego obok hali Jaskółka.
Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do skorzystania z lodowiska zadaszonego przy ulicy Wojska Polskiego 14.
Lodowisko zadaszone przy ul. Wojska Polskiego 14 tel. 14 656 41 78 Opłaty za korzystanie z lodowiska:
 • Opłata ulgowa za 45 minutową tercję - 3,00 zł/godz.
 • Opłata zwykła za 45 minutową tercję - 4,50zł/godz.
 • Opłata dla grup zorganizowanych z szkół‚ podstawowych, gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych od każdej osoby za 45 minutową tercję - 1,50zł/godz.
Za wypożyczenie łyżew na 1 godzinę: 3,50 zł Za ostrzenie łyżew: 2,00 zł Wysokość oraz zasady stosowania opłat reguluje zarządzenie Nr 427/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 października 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z zadaszonego lodowiska sztucznie mrożonego przy ul. Wojska Polskiego 14 w Tarnowie. Harmonogram tercji:
 • 10.00 - 10.45 SEKTOR A
 • 11.00 - 11.45 SEKTOR B
 • 12.00 - 12.45 SEKTOR A
 • 13.00 - 13.45 SEKTOR B
 • 14.00 - 14.45 SEKTOR A
 • 15.00 - 15.45 - czyszczenie lodu
 • 16.00 - 16.45 SEKTOR B
 • 17.00 - 17.45 SEKTOR A
 • 18.00 - 18.45 SEKTOR B
 • 19.00 - 19.45 SEKTOR A
 • 20.00 - 20.45 SEKTOR B
Połączone tercje dla grup zorganizowanych: czas korzystania liczony od chwili wejścia grupy na lód od poniedziałku do piątku 10.00 - 14.45.
Komentarze...