Coraz bliżej V Forum Inwestycyjnego w Tarnowie
access_time 2012-08-29 13:08:38
Trwają ostatnie przygotowania do tego ważnego, biznesowego wydarzenia, które odbędzie się 3 i 4 września w Tarnowie. Konferencja rokrocznie gromadzi wybranych inwestorów z Polski i Europy Środkowo Wschodniej, a także przedstawicieli rządów i parlamentów, którzy są odpowiedzialni za procesy gospodarcze w Europie Środkowo Wschodniej.
- To już praktycznie samodzielna impreza gospodarcza, a nie jedynie prolog Forum Ekonomicznego. To spotkanie o określonej już wysokiej randze i prestiżu. Wierzę, że aktualna tematyka debat zaspokoi oczekiwania naszych gości. Ostatnie doświadczenia niektórych krajów Europy pokazują, że zmiany na rynku kapitałowym w bezpośredni sposób przekładać się mogą na codzienne życie mieszkańców. W poprawę sytuacji na rynkach kapitałowych aktywnie angażują się rządy poszczególnych państw. Potrzeba mądrych przemyśleń, roztropnych głosów i rzeczywistej wymiany doświadczeń. Tarnów jest też miastem, gdzie dokonują się wielkie przemiany biznesowe, a to za sprawą działań konsolidacyjnych wokół Zakładów Azotowych, wyrastających na wielkiego europejskiego wytwórcę. Tu też realizowana jest inicjatywa powołania międzynarodowego centrum bezpieczeństwa chemicznego o znaczeniu globalnym - mówi prezydent Ryszard Ścigała. Gościem Specjalnym V Forum Inwestycyjnego będzie Günter Verheugen, członek Komisji Europejskiej w latach 1999-2010, początkowo odpowiedzialny za rozszerzenie i politykę sąsiedztwa, następnie za przedsiębiorczość i przemysł. Podczas drugiej kadencji Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Komisji. Aktualnie honorowy profesor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Prof. Verheugen weźmie udział w sesji otwierającej "Państwo w Gospodarce". Podczas Forum wręczane są specjalne - Inwestora i Inwestycji Europy Środkowo - Wschodniej. Wyboru laureatów dokonuje Rada Programowa Forum Ekonomicznego. Kolejne fale kryzysu wymuszają na rządach poszczególnych państw coraz większa kreatywność w sposobach rozwiązywania problemów gospodarczych. Szczególnie ważne jest poszukiwanie takich rozwiązań instytucjonalno-prawnych, dzięki którym zasoby gospodarcze trafiają do tych, którzy potrafią je najlepiej wykorzystać i dzięki czemu interes państwa i jego obywateli jest najlepiej chroniony. W okresach kryzysów bowiem trudno podmiotom komercyjnym zastąpić państwo w niwelowaniu skutków zapaści i pobudzaniu gospodarki, bo choć dysponują kapitałem to nie mają mocy stanowienia prawa. Zróżnicowany rozwój poszczególnych sektorów gospodarczych i szybki rozwój międzynarodowej współpracy powodują konieczność stosowania bardzo różnego podejścia. O tym, podczas sesji otwierającej "Państwo w Gospodarce", dyskutować będą: Mikołaj Budzanowski - minister skarbu państwa, Günter Verheugen - profesor honorowy, Europejski Uniwersytet Viadrina (Niemcy), Mario Baldassarri - przewodniczący Komisji Finansów i Skarbu, Senat (Włochy), Marius Lucian Obreja - prezes Urzędu Szacowania Aktywów Państwowych (Rumunia) oraz Horváth Gergely Domonkos - dyrektor zarządzający, Węgierski Holding Państwowy (Węgry). Zmiany komunikacyjne na czas Forum Inwestycyjnego Przystanek Mickiewicza - Teatr nieczynny w dniach 3 i 4 września 2012 r. Ze względu na fakt, że Tarnów po raz kolejny jest gospodarzem Forum Inwestycyjnego Forum Ekonomicznego, od godz. 8.00 dnia 3 września do godz. 14.00 dnia 4 września, zostanie wyłączony z użytkowania przystanek Mickiewicza - Teatr. Przystanek Mickiewicza - Teatr nie jest wykorzystywany w komunikacji miejskiej natomiast zatrzymują się na nim autobusy prywatnych przewoźników. Przez okres wyłączenia z użytkowania przystanku Mickiewicza - Teatr, autobusy prywatnych przewoźników będą się zatrzymywać na przystanku Mickiewicza - Poczta. Ponadto, w związku z Forum Inwestycyjnym, wyłączone z ogólnodostępnego parkowania zostaną miejsca postojowe przy ulicach Piłsudskiego - na odcinku od Placu Ofiar Katynia do Al. Solidarności oraz przy ulicy Legionów, na odcinku od ul. Asnyka do ulicy Mickiewicza. Miejsca te zarezerwowane będą dla uczestników Forum. Zobacz także: Miasto przeżyło najazd gości - IV Forum Inwestycyjne za nami (FOTO)
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A